Relacje ze Spotkań

Spotkanie w Jeleniej Górze (woj. dolnośląskie) 17 listopada 2018 r.

Ostatnie spotkanie projektu dr Bożeny W. Jakubczak „Spotkania z Terpsychorą 2018”, odbyło się 17 listopada 2018 roku w Jeleniej Górze, w województwie dolnośląskim. Uczestnikami spotkania byli nauczyciele z placówek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jeleniej Górze. Projekt „Spotkania z Terpsychorą 2018” został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zrealizowany i współfinansowany przez Artbale Stowarzyszenie.

jelenia gora 1Projekt obejmował seminaria warsztatowe taneczno-choreograficzne, których celem było zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych, w tym kadry pedagogicznej, opiekunów, członków rodzin osób niepełnosprawnych, wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych.

Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali materiał informacyjny i szkoleniowy z zakresu zajęć, również otrzymali plan dnia zajęć. Wszyscy zostali również poinformowani o tym, że projekt „Spotkania z Terpsychorą 2018” został dofinansowany ze środków PFRON.

Spotkanie w Jeleniej Górze rozpoczęło się o dziewiątej rano kiedy już zgłosili swoją gotowość wszyscy zgłoszeni uczestnicy spotkania, czyli nauczyciele jeleniogórskich placówek specjalnych. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach równolegle. Prowadzącymi seminaria warsztatowe były dr Bożena W. Jakubczak, autorka wielu prac naukowo-badawczych i programów szkoleniowych oraz unikalnych metod pracy z osobami niepełnosprawnymi, która tu przeprowadziła seminarium warsztatowo-choreograficzne z tańców w kręgu oraz p. Anna Mendak, tancerka tańców hiszpańskich, flamenco oraz tańców orientalnych, z wykształcenia psycholog, która przeprowadziła zajęcia z flamenco - latino.