Relacje ze Spotkań

Spotkanie w Gorzowie Wielkopolskim (woj. lubuskie) 9 czerwca 2018 r.

gorzow wlkp 1Projekt „Spotkania z Terpsychorą 2018” obejmuje seminaria warsztatowe taneczno-choreograficzne zwiększające kompetencje i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych, w tym kadry pedagogicznej, opiekunów, członków rodzin osób niepełnosprawnych, wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych.

Miejscem realizacji kolejnego w ramach projektu spotkania, w dniu 9 czerwca 2018 roku, była specjalna placówka edukacyjna w Gorzowie Wielkopolskim. Odbiorcami byli tym razem pracownicy kadry pedagogicznej, opiekunowie, członkowie rodzin osób niepełnosprawnych, wolontariusze związani z gorzowskim Zespołem Szkół Specjalnych nr 14, w województwie lubuskim. Projekt „Spotkania z Terpsychorą 2018” został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Spotkanie dla obu grup uczestników rozpoczęło się o 9 rano. Prowadzone były równolegle dwa zajęcia, po cztery godziny dla każdej z grup.

Prowadzącymi seminaria warsztatowe były dr Bożena W. Jakubczak, autorka projektu, która w ciągu ostatnich lat realizowała dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wiele własnych projektów poświęconych dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz p. Anna Mendak, jedna z najbardziej znanych i cenionych tancerek oraz instruktorek flamenco w Polsce.

Anna Mendak przeprowadziła dla każdej z dwóch grup czterogodzinne zajęcia - seminarium warsztatowo-choreograficzne z tańców hiszpańskich / flamenco, a dr Bożena W. Jakubczak seminarium warsztatowo-choreograficzne z tańców w kręgu.

Wszyscy uczestnicy otrzymali materiał informacyjny - szkoleniowy związany z zakresem zajęć, również plan zajęć. Zostali również poinformowani o tym, że projekt został dofinansowany ze środków PFRON.

Uczestnicy wyrazili swoje zadowolenie z możliwości uczestnictwa w tych zajęciach doceniając wysoką jakość otrzymanej wiedzy i nabytych umiejętności dla wykorzystania jej do pracy z osobami niepełnosprawnymi.