Relacje ze Spotkań

Spotkanie w Działoszynie (woj. łódzkie) 4 czerwca 2018 r.

Uczestnikami kolejnego spotkania projektu dr Bożeny W. Jakubczak, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych były osoby będące otoczeniem osób niepełnosprawnych związane z gospodarzem realizacji tego spotkania czyli z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Działoszynie, w województwie łódzkim. Spotkanie zostało zrealizowane w niedzielę 4 czerwca 2018 roku i rozpoczęło się o dziewiątej rano.

W skład spotkania weszły dwa rodzaje zajęć, seminariów warsztatowo-choreograficznych. Dr Bożena W. Jakubczak, która prowadzi w wielu projektach zajęcia z tańców w kręgu z osobami niepełnosprawnymi oraz z seniorami, tu poprowadziła seminarium warsztatowo-choreograficzne z tańców w kręgu oraz p. Anna Mendak, która na co dzień prowadzi kursy i warsztaty w wielu najlepszych szkołach tańca na terenie całej Polski tu poprowadziła seminarium warsztatowo-choreograficzne z tańców hiszpańskich / flamenco.

Wszyscy uczestnicy otrzymali materiał informacyjny - szkoleniowy związany z zakresem zajęć, i inne materiały. Wszyscy uczestnicy zostali również powiadomieni o tym, że projekt w którym biorą udział, został dofinansowany ze środków PFRON.

Uczestnicy ocenili, że seminaria warsztatowe taneczno-choreograficzne prowadzone były na bardzo wysokim poziomie. Wyrazili wdzięczność za dużo pozytywnej energii i za miło spędzony czas.

Projekt „Spotkania z Terpsychorą” obejmuje seminaria warsztatowe taneczno-choreograficzne zwiększające kompetencje i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych, w tym kadry pedagogicznej, opiekunów, członków rodzin osób niepełnosprawnych, wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych.