Relacje ze Spotkań

Spotkanie w Rybniku (woj. śląskie) 3 czerwca 2018 r.

Miejscem realizacji spotkania w dniu 3 czerwca 2018 roku, kolejnego w ramach projektu dr Bożeny W. Jakubczak pod nazwą „Spotkania z Terpsychorą 2018”, zrealizowanego pracowników kadry pedagogicznej, opiekunów, członków rodzin osób niepełnosprawnych, wolontariuszy związanych z Zespołem Szkół w Rybniku. Projekt „Spotkania z Terpsychorą 2018” został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Spotkanie dla obu grup uczestników rozpoczęło się o ósmej rano. Prowadzone były równolegle dwa zajęcia, po cztery godziny dla każdej z grup.

Prowadzącymi seminaria warsztatowe były dr Bożena W. Jakubczak, która w ciągu ostatnich lat realizowała dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych własne projekty poświęcone dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz p. Anna Mendak, jedna z najbardziej znanych i cenionych tancerek oraz instruktorek flamenco w Polsce.

Anna Mendak przeprowadziła dla każdej z dwóch grup czterogodzinne zajęcia - seminarium warsztatowo-choreograficzne z tańców hiszpańskich / flamenco, a dr Bożena W. Jakubczak seminarium warsztatowo-choreograficzne z tańców w kręgu.

Wszyscy uczestnicy otrzymali materiał informacyjny - szkoleniowy związany z zakresem zajęć, również plan zajęć. Zostali również poinformowani o tym, że projekt został dofinansowany ze środków PFRON.

Spotkanie zostało ciepło przyjęte i pozytywnie ocenione: „bardzo owocne zajęcia, prowadzone w przyjaznej miłej atmosferze, dobrze zorganizowane.”

Projekt „Spotkania z Terpsychorą” obejmuje seminaria warsztatowe taneczno-choreograficzne zwiększające kompetencje i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych, w tym kadry pedagogicznej, opiekunów, członków rodzin osób niepełnosprawnych, wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych.