Relacje ze Spotkań

Spotkanie w Opactwie (woj. mazowieckie) 27 maja 2018 r.

opactwo 1Kolejne „Spotkanie z Terpsychorą” należące do projektu dr Bożeny W. Jakubczak, odbyło się w niedzielę 27 maja 2018 roku w Opactwie, powiat Kozienice, w województwie mazowieckim.

Gospodarzem był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opactwie.

Projekt pn. „Spotkania z Terpsychorą 2018” został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Obejmuje on seminaria warsztatowe taneczno-choreograficzne zwiększające kompetencje i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych, w tym kadry pedagogicznej, opiekunów, członków rodzin osób niepełnosprawnych, wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych.

Wszyscy uczestnicy otrzymali materiał informacyjny - szkoleniowy związany z zakresem zajęć, również plan zajęć. Zostali również poinformowani o tym, że projekt został dofinansowany ze środków PFRON.opactwo 2

Spotkanie rozpoczęło się o ósmej rano a odbyło się z udziałem nauczycieli. Prowadzącymi seminaria warsztatowe były dr Bożena W. Jakubczak, autorka wielu prac naukowo-badawczych i programów szkoleniowych oraz unikalnych metod pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz p. Anna Mendak, Jedna z najbardziej znanych i cenionych tancerek oraz instruktorek flamenco w Polsce. Również psycholog, obroniła pracę magisterską pt.: „Wpływ tańca na poczucie jakości życia”. Jej artykuły dotyczące dobroczynnego wpływu tańca na ciało i duszę ukazały się na łamach czasopism psychologicznych „Sens” i „Charaktery”.

Anna Mendak przeprowadziła dla każdej z dwóch grup czterogodzinne zajęcia - seminarium warsztatowo-choreograficzne Flamenco / latino, a dr Bożena W. Jakubczak seminarium warsztatowo-choreograficzne z tańców w kręgu.

Po zajęciach organizatorzy otrzymali wiele pozytywnych opinii, jak ta: "bardzo ciekawe przydatne elementy do wykorzystania na zajęciach."