Relacje ze Spotkań

Spotkanie w Ostrowcu Świętokrzyskim (woj. świętokrzyskie) 26 maja 2018 roku.

ostrowiec 1Drugie spotkanie projektu dr Bożeny W. Jakubczak pod nazwą „Spotkania z Terpsychorą 2018” odbyło się w Ostrowcu Świętokrzyskim, w województwie świętokrzyskim. Projekt został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obejmuje on seminaria warsztatowe taneczno-choreograficzne zwiększające kompetencje i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych, w tym kadry pedagogicznej, opiekunów, członków rodzin osób niepełnosprawnych, wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych.

Wszyscy uczestnicy otrzymali materiał informacyjny - szkoleniowy związane z zakresem zajęć, do pracy z niepełnosprawnymi, co dopełniło realizacji seminariów warsztatowych. Zostali również poinformowani o tym, że projekt został dofinansowany ze środków PFRON.

Tym razem ARTBALE zostało ugoszczone w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim, w dniu 26 maja 2018 roku. Spotkanie rozpoczęło się o 9 rano a odbyło się z udziałem nauczycieli a prowadzącymi seminaria warsztatowe były dr Bożena W. Jakubczak pedagog specjalny i animator kultury oraz p. Anna Mendak na co dzień instruktorka tańca orientalnego i flamenco, a z wykształcenia psycholog.ostrowiec 2

Anna Mendak przeprowadziła dla każdej z dwóch grup czterogodzinne zajęcia - seminarium warsztatowo-choreograficzne z tańców hiszpańskich i flamenco, a dr Bożena W. Jakubczak seminarium warsztatowo-choreograficzne z tańców w kręgu.

Projekt został przyjęty z entuzjazmem przez wszystkich uczestniczących w nim. Prowadzone seminaria warsztatowe spełniły oczekiwania związane z pracą z osobami niepełnosprawnymi.

Po zajęciach, między innymi uczestnicy stwierdzili, że to bardzo ciekawe warsztaty, dostosowane do potrzeb oligofrenopedagów.