Relacje ze Spotkań

Spotkanie w Bydgoszczy (woj. kujawsko-pomorskie) 20 maja 2018 r.

bydgoszcz 1Projekt pod nazwą „Spotkania z Terpsychorą" powstał dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jest autorstwa dr Bożeny Jakubczak. Nawiązuje do realizowanych przez wiele lat przez ARTBALE Stowarzyszenie edycji projektu „Terpsychora do szkół”. Jest to druga edycja projektu pod nazwą „Spotkania z Terpsychorą 2018”.

Projekt ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu wybranych możliwości uzyskiwania przez niepełnosprawnych osobistych sukcesów przy wykorzystaniu programu kształtowania postaw i metodyki przygotowań choreograficznych tancerzy oraz prezentacji związanych ze sztuką tańca, które wzbogacają proces habilitacji społecznej podopiecznych, umożliwiają ich większą aktywność życiową oraz integrację z najbliższym środowiskiem i społecznością.

„Spotkania z Terpsychorą 2018” gromadzą nauczycieli, opiekunów niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w miejscu gdzie na co dzień prowadzą zajęcia.

Pierwsze spotkanie odbyło się w niedzielę, 20 maja 2018 roku a miejscem jego realizacji był Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy, w województwie kujawsko pomorskim. Zajęcia odbyły się dla dwóch dziesięcioosobowych grup tak samo, po 4 godziny z każdego z dwóch seminariów warsztatowo-choreograficznych.bydgoszcz 2

Seminarium warsztatowo-choreograficzne z tańców w kręgu prowadziła dr Bożena W. Jakubczak, Pedagog specjalny, absolwentka Wydziału Rewalidacji Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Seminarium warsztatowo-choreograficzne z tańców hiszpańskich / flamenco, prowadziła Anna Mendak, tancerka flamenco, jak również tańców arabskich. Jest również psychologiem..

Wszyscy uczestnicy otrzymali materiał informacyjny - szkoleniowy związane z zakresem zajęć, do pracy z niepełnosprawnymi, co dopełniło realizacji seminariów warsztatowych. Zostali również poinformowani o tym, że projekt został dofinansowany ze środków PFRON.

Uczestnicy docenili profesjonalizm przygotowania zajęć, oraz jakość otrzymanej praktycznej wiedzy i nabywanych umiejętności dla jej wykorzystania do pracy z niepełnosprawnymi podopiecznymi.