Relacje ze Spotkań

Spotkanie w Bogumiłku (woj. śląskie), 29 i 30 maja 2018 r.

bogumilek 1Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bogumiłku przyjął realizujących kolejne spotkanie w ramach projektu dr Bożeny W. Jakubczak, pod nazwą „Spotkania z Terpsychorą 2018” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Spotkania z Terpsychorą odbyły się tu w ciągu dwóch dni, 29 i 30 maja 2018 roku. Wzięli w nich udział nauczyciele, opiekunowie osób niepełnosprawnych ze Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bogumiłku.

Seminaria warsztatowo-choreograficzne odbyły się dla dwóch grup w sobotę, 29 maja oraz dla kolejnych dwóch grup w niedzielę, 30 maja. Rozpoczynały się o dziewiątej rano.

Tym razem odbyły się seminaria warsztatowo choreograficzne z tańców w kręgu, oraz z tańców hiszpańskich / flamenco, takie same dla każdej z czterech grup.bogumilek 2

Seminarium warsztatowo-choreograficzne z tańców w kręgu przeprowadziła dr Bożena W. Jakubczak, autorka wielu prac naukowo-badawczych i programów szkoleniowych oraz unikalnych metod pracy z osobami niepełnosprawnymi, zaś seminarium warsztatowo-choreograficzne z tańców hiszpańskich / flamenco, przeprowadziła Anna Mendak, psycholog – autorka pracy magisterskiej pt.: „Wpływ tańca na poczucie jakości życia”.

Wg uczestników zajęcia z obu warsztatów dostarczyły wiele przeżyć artystycznych, oraz uświadomiły, jak wiele można zrobić z wychowankami placówki, gdzie odbyły się dwa taneczne spotkania.