Spotkania z Terpsychorą 2018

Rozpoczynamy projekt Spotkania z Terpsychorą 2018

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki zaprasza szkoły, szkoły specjalne albo szkoły / zespoły / ośrodki / placówki specjalne lub szkoły / zespoły szkół / ośrodki / placówki z oddziałami integracyjnymi, organizacje i stowarzyszenia oraz instytucje do składania aplikacji, zgodnie z załączonym regulaminem projektu, na udział w projekcie dr Bożeny W. Jakubczak pn. „Spotkania z Terpsychorą 2018”, obejmującym jednodniowe seminaria warsztatowe taneczno-choreograficzne zwiększające kompetencje i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych, dla zaproponowanych przez szkołę uczestników spośród kadry pedagogicznej, opiekunów, członków rodzin osób niepełnosprawnych, wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej.

Projekt ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu wybranych możliwości uzyskiwania przez niepełnosprawnych osobistych sukcesów przy wykorzystaniu programu kształtowania postaw i metodyki przygotowań choreograficznych tancerzy oraz prezentacji związanych ze sztuką tańca, które wzbogacają proces habilitacji społecznej podopiecznych, umożliwiają ich większą aktywność życiową oraz integrację z najbliższym środowiskiem i społecznością. Seminaria warsztatowe będą realizowane na miejscu w Państwa obiektach.

Projekt jest dofinansowany głównie przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki z Legionowa.

Niezbędne dla zgłoszenia jest przesłanie wypełnionych i podpisanych:

 

A. Załączonych dokumentów zgłoszeniowych:

 

Po potwierdzeniu konkretnego terminu przez Organizatora niezbędne będzie dokonanie dodatkowo potwierdzającej wpłaty własnej od każdego uczestnika, w kwocie 30 zł (słownie: trzydzieści złotych) na konto organizatora w Bank Pekao S.A 14 1240 6292 1111 0010 7912 4765.

 

B. Oraz przesłanie w terminie do 14 dni przed potwierdzonym przez Organizatora terminem realizacji oryginalnie wypełnionych i podpisanych: