Niepełnosprawni w kręgu tańca miast w uzależnieniu i patologii 2018

Zakończenie projektu „Niepełnosprawni w kręgu tańca miast w uzależnieniu i patologii 2018"

opinia Koa Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski17 grudnia 2018 roku zakończył się projekt „Niepełnosprawni w kręgu tańca miast w uzależnieniu i patologii 2018" dofinansowany przez Gminę Miejską Legionowo. Był on kontynuacją poprzednich podobnych projektów realizowanym od lat przez ARTBALE.

Uczestnikami były osoby niepełnosprawne, upośledzone umysłowo, zaopiniowane do projektu przez Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Legionowie. Zgodnie z projektem uformowane zostały dwie grupy, a dla każdej z nich zrealizowano po 12 praktycznych tanecznych spotkań.

Spotkania warsztatowe dla niepełnosprawnych dorosłych mieszkańców Legionowa realizowane były z udziałem ich opiekunów czy rodziców. Odbyły się we współpracy z Sekcją dorosłych osób niepełnosprawnych przy Kole Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy TPD w Legionowie.

10 grudnia w godzinach 17:00 - 20:00 w Aenie Legionowo odbyło się wspólne dla obu grup spotkanie integracyjne z animacjami i zabawą taneczną. Animatorem i prowadzącym zabawę był pan Wiesław Jakubczak.

Wszystkie spotkania warsztatowe odbyły się w Arenie Legionowo, mieszczącej się przy ul. Bolesława Chrobrego 50 Bw  Legionowie, w Sali Konferencyjnej obiektu.

Autorką projektu była specjalistka w zakresie terapii włączającej, dr Bożena W. Jakubczak, która prowadziła zajęcia tańców w kręgu.