Niepełnosprawni w kręgu tańca miast w uzależnieniu i patologii 2018

Zapraszamy do udziału w 2018 roku

Przyjemnie jest nam ogłosić Państwu informację o realizacji przez ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki projektu „Niepełnosprawni w kręgu tańca miast w uzależnieniu i patologii 2018” przeznaczonego dorosłym niepełnosprawnym mieszkańcom Legionowa. Dzięki wsparciu Gminy Miejskiej Legionowo, serdecznie zapraszamy wrażliwych na piękno muzyki i tańca do zgłaszania swojego udziału w tym projekcie.

Artbale Stowarzyszenie przeprowadzi praktyczne taneczne spotkania warsztatowe dla niepełnosprawnych dorosłych mieszkańców Legionowa. Pragnie dać uczestnikom możliwość odkrywania swobodnej ekspresji własnych emocji wraz z koordynacją ruchową i pracą w grupie, co przy akceptowanym przez uczestników zaangażowaniu pozwala osiągnąć zmianę wzajemnych relacji oraz tworzy podstawy do stałych zmian postaw utrwalających zaangażowanie w pracę z tańcem przy odrzucaniu zainteresowań używkami i patologicznymi postawami. Spotkania warsztatowe z wykorzystaniem techniki tańców w kręgu będą obejmowały głównie bezpośrednie oddziaływania specjalisty z zakresu pedagogiki włączającej, pedagogiki specjalnej i praktyka metodyki tańców w kręgu.

Udział w zajęciach nie wymaga od uczestników specjalnych umiejętności ani wcześniejszego przygotowania. Jest bezpłatny dla każdego zakwalifikowanego uczestnika, którym będzie dorosła osoba niepełnosprawna, upośledzona umysłowo, oraz jej opiekun, czy rodzic.

W projekcie przewidzianych jest 12 spotkań dla każdej z dwóch grup, oraz wspólna zabawa taneczna dla obu grup.