Wspólny krąg tańca - Legionowo

Zgłoszenia do udziału w projekcie „Wspólny krąg tańca”

Zainteresowanych udziałem w projeksie „Wspólny krąg tańca” prosimy o niezwłoczne wypełnienie, podpisanie oraz dostarczenie następujących dokumentów: karta zgłoszenia; oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych, oświadczenie o wyrażaniu zgody na rejestrację wizerunku. Składane dokumenty, przekazane do biura ARTBALE od wszystkich osób, prawidłowo podpisane i potwierdzone, których wstępną weryfikację dokona Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy TPD w Legionowie z siedzibą przy ulicy Ks. Schabowskiego 2, (przy parafii) dla grupy drugiej i trzeciej, oraz Dom Dziennego Pobytu OPS w Legionowie dla grupy pierwszej, zostaną przez Stowarzyszenie ARTBALE według kolejności zakwalifikowane w ilości 30 kart zgłoszeniowych do projektu. Wzory dokumentów dostępne są w siedzibie Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy TPD w Legionowie ul. Ks. Schabowskiego 2, w Domu Dziennego Pobytu OPS w Legionowie przy ul. Sowińskiego 3 oraz na stronie www.artbale.pl Ilość miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu uczestnika decyduje złożenie wszystkich trzech prawidłowo podpisanych, niezbędnych dokumentów oraz kolejność ich złożenia i weryfikacja jednego z podmiotów Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy TPD w Legionowie lub Domu Dziennego Pobytu w Legionowie. O zakwalifikowaniu do projektu uczestnik zostanie powiadomiony na podany w karcie zgłoszenia kontakt telefoniczny lub adres e-mail.