Wspólny krąg tańca - Legionowo

Projekt „Wspólny krąg tańca”

Przyjemnie jest nam Państwu ogłosić informację o przystąpieniu do realizacji przez ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki do realizacji projektu „Wspólny krąg tańca”, przeznaczonego dla potrzebujących wsparcia mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo, będących w trudnej sytuacji życiowej, w tym z problemami zdrowotnymi, chorych, ubogich czy bezdomnych. Dzięki wsparciu Gminy Miejskiej Legionowo – Urzędu Miasta Legionowo, serdecznie zapraszamy do zgłaszania swojego udziału w tym projekcie.

Artbale Stowarzyszenie przeprowadzi praktyczne terapeutyczno-integracyjne spotkania warsztatowe przy wykorzystaniu pracy z tańcem dla mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo. Pragnie dać uczestnikom możliwość wspólnego wzajemnego pozytywnego oddziaływania terapeutycznego, dać odprężenie i relaks, poprzez aktywność pozytywnego myślenia o problemach zdrowotnych, o troskach dnia codziennego, poprawić kondycję ruchową, koordynację ruchową, zwiększyć poczucie rytmu, i własną samoocenę, co przy akceptowanym przez uczestników zaangażowaniu pozwala osiągnąć zmianę wzajemnych relacji oraz stworzy podstawy do zmiany postawy biernej na postawę aktywną.

Spotkania warsztatowe z wykorzystaniem techniki tańców w kręgu będą obejmowały głównie bezpośrednie oddziaływania specjalisty z zakresu pedagogiki włączającej, pedagogiki specjalnej i praktyki metody tańców w kręgu. Udział w zajęciach nie wymaga od uczestników specjalnych umiejętności ani wcześniejszego przygotowania. Projekt dla wszystkich uczestników jest bezpłatny.

Przeprowadzone będą spotkania dla trzech grup, dla wszystkich uczestników w sumie 30 osób. Projekt przewiduje realizację 39 półtoragodzinnych spotkań, w ramach projektu "Wspólny krąg tańca". Uczestnicy poznają różnorodne tańce w kręgu, oraz nowe środki wyrazu służące usprawnieniu ruchowemu. Zapoznają się też z techniką kontrolowanego okazywania emocji. Pozwoli im to na nabycie umiejętności wyrażania w kreatywnym ruchu i w twórczy sposób emocji i odnalezienie nowej pasji wpływającej na prawidłowy wybór własnej aktywnej postawy do życia.