Zgrupowanie drugie

Relacja z drugiego zgrupowania projektu

Kolejne, drugie zgrupowanie projektu dr Bożeny W. Jakubczak dofinansowanego przez PFRON pod nazwą: „…w kręgu tańca...2017” odbyło się w dniach 23 X – 27 X 2017 roku i gościło uczestników – uczniów, wraz z opiekunkami, z czterech szkół specjalnych: z Działoszyna (woj. łódzkie), Legionowa (woj. mazowieckie), Waganowic (woj. małopolskie) i Torunia (woj. kujawsko-pomorskie). Miejscem realizacji zgrupowania był Ośrodek Charytatywno – Szkoleniowy Caritas im. Bł. Abpa. A. J. Nowowiejskiego w Popowie-Letnisko. Składamy podziękowania za miłą atmosferę.

Seminaria warsztatowe pod nazwą „Improwizacje taneczne i tańce polskie” oraz pod nazwą „Polonez - polski taniec narodowy" w drugim zgrupowaniu projektu „...w kręgu tańca...2017” przeprowadziła Ewa Budny Orłowska, tancerka, pedagog, choreograf, solistka Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Seminaria warsztatowe pod nazwą „Tańce w kręgu” w drugim zgrupowaniu projektu „...w kręgu tańca...2017” przeprowadziła dr Bożena W. Jakubczak, pedagog specjalny, animator kultury, absolwentka Wydziału Rewalidacji Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Seminaria warsztatowe pod nazwą „Flamenco/Latino” w drugim zgrupowaniu projektu „...w kręgu tańca...2017” przeprowadziła Anna Mendak-Czekaj, tancerka flamenco i tańców orientalnych, z wykształcenia psycholog.

Poza zajęciami ruchowymi zrealizowane były dwa tematyczne spotkania teoretyczne.

Jednym z nich było spotkanie nt. wzmacniania postaw samodzielności w środowiskach rówieśniczych prowadzone przez psycholog Annę Mendak-Czekaj.

Kolejnym były konsultacje indywidualne z autorem programu dr. Bożeną Jakubczak z omówieniem wybranych zagadnień wprowadzania programu kształtowania postaw.

Każdy z czterech dni zgrupowania, od poniedziałku do czwartku zakończyły Wieczorne spotkanie integracyjne z prowadzeniem przy muzyce. Brały w nich udział wszystkie uczestniczące w zgrupowaniu grupy uczniów wraz z opiekunkami, i wszyscy prowadzący zajęcia.

Ostatni, piąty dzień zgrupowania uwieńczyły pokazy tańców, będące wynikiem całego tygodnia zajęć pod kierunkiem prowadzących te zajęcia.

Każda grupa otrzymała podziękowanie (dyplom) za uczestnictwo w projekcie podpisany przez wszystkich prowadzących seminaria na drugim zgrupowaniu.

 

Zapraszamy do zapoznania się z relacją uczestniczącej w zgrupowaniu projekcie Zespołu Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach (relacja).