Zgrupowanie czwarte

Relacja z czwartego zgrupowania projektu

IMAG1560Czwarte zgrupowanie projektu dr Bożeny W. Jakubczak dofinansowanego przez PFRON pod nazwą: „…w kręgu tańca...2017” odbyło się w dniach od 27 listopada do 1 grudnia 2017 roku i gościło uczestników - uczniów, wraz z opiekunkami, z czterech szkół specjalnych z całej Polski:

z Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla dzieci i młodzieży słabowidzącej i niewidomej im. Louisa Braille'a, z Bydgoszczy, w województwie kujawsko-pomorskim; ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1, w Elblągu, w województwie. warmińsko-mazurskim; ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1, z Gniezna, w województwie wielkopolskim oraz z Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 67, w Szczecinie, w województwie. zachodniopomorskim.

Miejscem realizacji czwartego zgrupowania był Ośrodek Charytatywno - Szkoleniowy Caritas im. Bł. Abpa. A. J. Nowowiejskiego w Popowie-Letnisko.

W czwartym zgrupowaniu projektu „...w kręgu tańca...2017” odbyły się seminaria warsztatowe z 4 technik tańca: „Tańce w kręgu”, „Flamenco/Latino”, „Improwizacje taneczne i tańce polskie” oraz „Polonez - polski taniec narodowy".

Zasadniczym celem jego realizacji było wzbogacanie osobistych możliwości w osiąganiu sukcesów przez niepełnosprawnych uczniów ze szkół specjalnych z całej Polski (młodzieży i dzieci głównie z lekkim i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym) poprzez ich udział w integracyjnych zgrupowaniach ze specjalnym programem kształtowania postaw, w tym z warsztatami, prezentacjami sztuki tańca i spotkaniami z profesjonalnymi artystami, tancerzami, specjalistami, zwiększających społeczną samodzielność osób niepełnosprawnych.

W drodze realizacji pięciodniowych spotkań warsztatowych daliśmy uczestnikom projektu możliwość zapoznania się z technikami przydatnymi do zbudowania postawy umożliwiającej swobodną, pozytywną ekspresję emocji, a ta połączona z treningiem i koordynacją ruchową oraz pracą w grupach - zapewniła osiągnięcie owych celów. Umożliwiliśmy również wdrożenie tych technik do pracy z osobami niepełnosprawnymi, młodzieżą i dziećmi – uczestnikami spotkań.IMAG1556

Dr Bożena W. Jakubczak, pedagog specjalny i animator kultury, absolwentka Wydziału Rewalidacji Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, która wiele razy prowadziła projekty skierowane dla pedagogów specjalnych, wychowawców przedszkoli, klas integracyjnych, osób pracujących w placówkach kształcenia specjalnego, wolontariuszy - studentów pedagogiki specjalnej i innych specjalności, metodyków pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, z całej Polski, przeprowadziła w ramach czwartego zgrupowania projektu „…w kręgu tańca...2017” seminaria warsztatowe z techniki „Tańce w kręgu”. Opierają się one na usprawniającej koordynację ruchów, technice wzmacniającej kondycję i poprawiającej samopoczucie. Mają też istotne działanie integracyjne, oparte na tolerancji i akceptacji oraz stałej współpracy tańczących wykonujących wspólną choreografię ze wspólną sekwencją kroków do muzyki o charakterystycznym brzmieniu, od spokojnej do pełnej temperamentu, zawsze jednak dopasowanej do możliwości uczestników.

Magdalena Bodis, absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie, która od wielu lat zawodowo związana ze środowiskiem osób zmagających się z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym i problemami psychiatrycznymi, poprowadziła seminaria warsztatowe z dwóch zakresów: z „Improwizacji tanecznych i tańców polskich” oraz z „Poloneza - polskiego tańca narodowego" wywodzących się z polskiej tradycji.

Anna Mendak-Czekaj, tancerka flamenco i tańców orientalnych, z wykształcenia psycholog, autorka wielu artykułów dotyczących dobroczynnego wpływu tańca na ciało i duszę, przeprowadziła seminaria warsztatowe pod nazwą „Flamenco/Latino” łączące w sobie elementy pokrewnych tańców wywodzących się z narodu hiszpańskiego powstałych na przełomie XIX i XX wieku w krajach tzw. Ameryki Łacińskiej oraz z Europy, w tym z Hiszpanii, skąd wywodzi się flamenco mocno zakorzenione w kulturze przez ludność pochodzenia cygańskiego.

Obok zajęć tanecznych w projekt włączone zostały zajęcia teoretyczne. Jednym z zajęć tego typu nich było spotkanie nt. wzmacniania postaw samodzielności w środowiskach rówieśniczych prowadzone tak samo dla każdej grup IV zgrupowania przez absolwentkę psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Annę Mendak-Czekaj.

IMAG1562Dr. Bożeną Jakubczak realizowała drugi zakres spotkań teoretycznych a były nim wybrane zagadnienia wprowadzania programu kształtowania postaw.

Każdy z czterech dni warsztatów, od poniedziałku do czwartku zakończyły Wieczorne spotkanie integracyjne z prowadzeniem przy muzyce, animacjami i pokazami. Brały w nich udział wszystkie uczestniczące w zgrupowaniu grupy uczniów wraz z opiekunkami, i wszyscy prowadzący zajęcia.

Ostatni, piąty dzień zgrupowania uwieńczyły pokazy tańców, będące wynikiem całego tygodnia zajęć pod kierunkiem prowadzących te zajęcia.

Każda grupa otrzymała podziękowanie (dyplom) za uczestnictwo w projekcie.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją Ośrodka Charytatywno – Szkoleniowy Caritas im. Bł. Abpa. A. J. Nowowiejskiego w Popowie-Letnisko, które gościło czwarte zgrupowanie projektu.

 

Zapraszamy również do zapoznania się z informacją zwrotną szkół – uczestników czwartego zgrupowania projektu.

Relacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1, w Elblągu

oraz relacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gnieźnie.