Zgrupowanie czwarte

Prowadzenie zajęć: dr Bożena W. Jakubczak

BozenaJakubczak(2)Pedagog specjalny i animator kultury. Absolwentka Wydziału Rewalidacji Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Wieloletni pracownik oświaty i projektów realizowanych przez PFRON. Autorką wielu prac naukowo-badawczych i programów szkoleniowych oraz unikalnych metod pracy z osobami niepełnosprawnymi. Posiada uprawnienia menadżera i instruktora tańców w kręgu. Od 1992 roku zajmuje się organizacją kursów i szkoleń doskonalenia zawodowego. W ciągu ostatnich lat realizowała dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych własne projekty poświęcone dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej. Projekty z cyklu „W kręgu tańca” dedykowane bezpośrednio niepełnosprawnym uczniom szkół specjalnych z całej Polski wraz z nauczycielami, opiekunami wykorzystywały między innymi tańce w kręgu. Wielokrotnie powtarzane projekty „Terpsychora do szkół” skierowane dla pedagogów specjalnych, wychowawców przedszkoli, klas integracyjnych, osób pracujących w placówkach kształcenia specjalnego, wolontariuszy - studentów pedagogiki specjalnej i innych specjalności, metodyków pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, z całej Polski.

Również autorka wielu wydarzeń kulturalnych i integracyjnych. Współtwórca i współorganizator dwunastu edycji MFT - Lądeckie Lato Baletowe w Lądku Zdroju, autorka projektów takich jak Europejska Era Tańca, Warszawski Wieczór Choreograficzny, czy Szalone Dni Tańca. Prowadziła w wielu projektakch zajęcia z tańców w kręgu z osobami niepełnosprawnymi (dziećmi i dorosłymi) oraz z seniorami.

W czwartym zgrupowaniu projektu „...w kręgu tańca...2017” poprowadzi „Tańce w kręgu”.