Realizacja projektu

„Spotkania z Terpsychorą” - 21 listopada i 7 grudnia 2017 roku

Projekt „Spotkania z Terpsychorą” został dofinansowany ze środków PFRON. Obejmuje on seminaria warsztatowe taneczno-choreograficzne zwiększające kompetencje i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych, w tym kadry pedagogicznej, opiekunów, członków rodzin osób niepełnosprawnych, wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych.

Kolejne „Spotkanie z Terpsychorą” należące do projektu dr Bożeny W. Jakubczak, odbyło się 21 listopada 2017 roku oraz 7 grudnia w Łajskach, w województwie mazowieckim, w budynku Szkoły Podstawowej im. S. Moniuszki.

Wszyscy uczestniczący w zajęciach otrzymali specjalnie przygotowany materiał informacyjny i szkoleniowy z zakresu realizowanych zajęć, również rozkład zajęć. Zostali oni również poinformowani o tym, że projekt został w którym uczestniczą dofinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Lajski 1

Spotkanie rozpoczęło się w samo południe 21 listopada, jego uczestnikami byli pracownicy kadry pedagogicznej szkoły integracyjnej w Łajskach. Prowadzącymi seminaria warsztatowe były dr Bożena W. Jakubczak, oraz p. Magdalena Bodis.

Dr Bożena W. Jakubczak jest autorką wielu prac naukowo-badawczych i programów szkoleniowych oraz unikalnych metod pracy z osobami niepełnosprawnymi. Prowadzi w wielu projektach zajęcia z tańców w kręgu z osobami niepełnosprawnymi oraz z seniorami.

Magdalena Bodis to była tancerka zespołu baletowego Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie. Obecnie miedzy innymi zajmuje się prowadzeniem zajęć tanecznych z elementami umuzykalnienia, plastyki i teatru dla dzieci z ograniczeniami ruchowymi i intelektualnymi.

Dr Bożena W. Jakubczak przeprowadziła dla każdej z dwóch grup po 4 godziny zajęć - seminarium warsztatowo-choreograficznego z tańców w kręgu, a Magdalena Bodis zrealizowała dla każdej z dwóch grup po 4 godziny zajęć - seminarium warsztatowo-choreograficznego z improwizacji i tańców polskich.

Uczestnicy zajęć pozytywnie odebrali zarówno prowadzących jak i same zajęcia, doceniając możliwość utrwalenia zdobytych umiejętności.