Realizacja projektu

„Spotkania z Terpsychorą” - 16 grudnia 2017 roku

Ostatnie spotkanie projektu dr Bożeny W. Jakubczak „Spotkania z Terpsychorą”, odbyło się 16 grudnia 2017 roku w Siedlcach, w województwie mazowieckim, na Podlasiu Południowym. Miejscem zajęć była Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi. Uczestnikami buli nauczyciele z tej szkoły. Projekt „Spotkania z Terpsychorą” został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zrealizowany i współfinansowany przez Artbale Stowarzyszenie.

Projekt obejmował seminaria warsztatowe taneczno-choreograficzne, których celem było zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych, w tym kadry pedagogicznej, opiekunów, członków rodzin osób niepełnosprawnych, wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych.

Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali materiał informacyjny i szkoleniowy z zakresu zajęć, również otrzymali plan dnia zajęć. Wszyscy zostali również poinformowani o tym, że projekt „Spotkania z Terpsychorą” został dofinansowany ze środków PFRON.

Spotkanie w Siedlcach rozpoczęło się o ósmej rano kiedy już zgłosili swoją gotowość wszyscy zgłoszeni uczestnicy spotkania, czyli nauczyciele placówki. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach równolegle. Prowadzącymi seminaria warsztatowe były dr Bożena W. Jakubczak, autorka wielu prac naukowo-badawczych i programów szkoleniowych oraz unikalnych metod pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz p. Magdalena Bodis, była tancerka zespołu baletowego Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie.

Magdalena Bodis przeprowadziła dla każdej z dwóch grup czterogodzinne zajęcia - seminarium warsztatowo-choreograficzne z improwizacji i tańców polskich, a dr Bożena W. Jakubczak seminarium warsztatowo-choreograficzne z tańców w kręgu.

Uczestnicy zajęć wyrazili zadowolenie po odbiorze wszystkich zajęć.