Realizacja projektu

„Spotkania z Terpsychorą” - 26 listopada 2017 roku

Uczestnikami kolejnego spotkania projektu dr Bożeny W. Jakubczak, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych były osoby będące otoczeniem osób niepełnosprawnych związane z gospodarzem realizacji tego spotkania czyli z Zespołem Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu, stolicy województwa wielkopolskiego. Spotkanie zostało zrealizowane w niedzielę 26 listopada 2017 roku i rozpoczęło się o ósmej rano.

W skład spotkania weszły dwa rodzaje zajęć, seminariów warsztatowo-choreograficznych. Dr Bożena W. Jakubczak, która prowadzi w wielu projektach zajęcia z tańców w kręgu z osobami niepełnosprawnymi oraz z seniorami, tu poprowadziła seminarium warsztatowo-choreograficzne z tańców w kręgu oraz p. Anna Mendak-Czekaj, która na co dzień prowadzi kursy i warsztaty w wielu najlepszych szkołach tańca na terenie całej Polski tu poprowadziła seminarium warsztatowo-choreograficzne z tańców hiszpańskich / flamenco.

Poznan 12Wszyscy uczestnicy otrzymali materiał informacyjny - szkoleniowy związany z zakresem zajęć, i inne materiały. Wszyscy uczestnicy zostali również powiadomieni o tym, że projekt w którym biorą udział, został dofinansowany ze środków PFRON.

Uczestnicy ocenili, że seminaria warsztatowe taneczno-choreograficzne prowadzone były na bardzo wysokim poziomie. Wyrazili wdzięczność za dużo pozytywnej energii i za miło spędzony czas.

Projekt „Spotkania z Terpsychorą” obejmuje seminaria warsztatowe taneczno-choreograficzne zwiększające kompetencje i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych, w tym kadry pedagogicznej, opiekunów, członków rodzin osób niepełnosprawnych, wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych.