Realizacja projektu

„Spotkania z Terpsychorą” - 25 listopada 2017 roku

Poznan 8

Miejscem realizacji spotkania w dniu 25 listopada 2017 roku, kolejnego w ramach projektu dr Bożeny W. Jakubczak pod nazwą „Spotkania z Terpsychorą”, zrealizowanego pracowników kadry pedagogicznej, opiekunów, członków rodzin osób niepełnosprawnych, wolontariuszy związanych z poznańskim Zespołem Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej był Poznań, w województwie wielkopolskim. Projekt „Spotkania z Terpsychorą” został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Spotkanie dla obu grup uczestników rozpoczęło się o ósmej rano. Prowadzone były równolegle dwa zajęcia, po cztery godziny dla każdej z grup.

Prowadzącymi seminaria warsztatowe były dr Bożena W. Jakubczak, która w ciągu ostatnich lat realizowała dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych własne projekty poświęcone dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz p. Anna Mendak-Czekaj, jedna z najbardziej znanych i cenionych tancerek oraz instruktorek flamenco w Polsce.

Anna Mendak-Czekaj przeprowadziła dla każdej z dwóch grup czterogodzinne zajęcia - seminarium warsztatowo-choreograficzne z tańców hiszpańskich / flamenco, a dr Bożena W. Jakubczak seminarium warsztatowo-choreograficzne z tańców w kręgu.

Wszyscy uczestnicy otrzymali materiał informacyjny - szkolenioPoznan 1wy związany z zakresem zajęć, również plan zajęć. Zostali również poinformowani o tym, że projekt został dofinansowany ze środków PFRON.

Uczestnicy wyrazili swoje zadowolenie z możliwości uczestnictwa w tych zajęciach doceniając wysoką jakość otrzymanej wiedzy i nabytych umiejętności dla wykorzystania jej do pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Projekt „Spotkania z Terpsychorą” obejmuje seminaria warsztatowe taneczno-choreograficzne zwiększające kompetencje i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych, w tym kadry pedagogicznej, opiekunów, członków rodzin osób niepełnosprawnych, wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych.