Realizacja projektu

„Spotkania z Terpsychorą” - 22 listopada 2017 roku

Kolejne „Spotkanie z Terpsychorą” należące do projektu dr Bożeny W. Jakubczak, odbyło się 22 listopada 2017 roku w Damnicy, w województwie pomorskim, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marynarza Polskiego. Projekt „Spotkania z Terpsychorą” został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Damnica 1

Obejmuje on seminaria warsztatowe taneczno-choreograficzne zwiększające kompetencje i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych, w tym kadry pedagogicznej, opiekunów, członków rodzin osób niepełnosprawnych, wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych.

Wszyscy uczestnicy otrzymali materiał informacyjny - szkoleniowy związany z zakresem zajęć, również plan zajęć. Zostali również poinformowani o tym, że projekt został dofinansowany ze środków PFRON.Damnica 3

Spotkanie rozpoczęło się o ósmej rano a odbyło się z udziałem nauczycieli. Prowadzącymi seminaria warsztatowe były dr Bożena W. Jakubczak, autorka wielu prac naukowo-badawczych i programów szkoleniowych oraz unikalnych metod pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz p. Magdalena Bodis, była tancerka zespołu baletowego Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie.

Magdalena Bodis przeprowadziła dla każdej z dwóch grup czterogodzinne zajęcia - seminarium warsztatowo-choreograficzne z improwizacji i tańców polskich, a dr Bożena W. Jakubczak seminarium warsztatowo-choreograficzne z tańców w kręgu.

Uczestnicy zajęć z zadowoleniem odebrali zajęcia seminariów warsztatowo-choreograficznych dziękując za możliwość uczestnictwa w zajęciach.