Realizacja projektu

„Spotkania z Terpsychorą” - 18 i 19 listopada 2017 roku

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce przyjął realizujących kolejne spotkanie w ramach projektu dr Bożeny W. Jakubczak, pod nazwą „Spotkania z Terpsychorą” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Spotkania z Terpsychorą odbyły się tu w ciągu dwóch dni, 18 i 19 listopada 2017 roku. Wzięli w nich udział nauczyciele, opiekunowie osób niepełnosprawnych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy im. Ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce oraz młodzi wolontariusze zajmujący się na co dzień opieką nad osobami z niepełnosprawnością.

Seminaria warsztatowo-choreograficzne odbyły się dla dwóch grup w sobotę, 18 listopada oraz dla kolejnych dwóch grup w niedzielę, 19 listopada. Ostroka 10Rozpoczynały się wcześnie, bo o ósmej rano.

Tym razem odbyły się seminaria warsztatowo choreograficzne z tańców w kręgu, oraz z tańców hiszpańskich / flamenco, takie same dla każdej z czterech grup.

Seminarium warsztatowo-choreograficzne z tańców w kręgu przeprowadziła dr Bożena W. Jakubczak, autorka wielu prac naukowo-badawczych i programów szkoleniowych oraz unikalnych metod pracy z osobami niepełnosprawnymi, zaś seminarium warsztatowo-choreograficzne z tańców hiszpańskich / flamenco, przeprowadziła Anna Mendak-Czekaj, psycholog – autorka pracy magisterskiej pt.: „Wpływ tańca na poczucie jakości życia”.

Zajęcia seminariów warsztatowych spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem, przez nauczycieli Ośrodka, którzy bardzo dobrze ocenili przygotowanie merytoryczne osób prowadzących warsztaty taneczno-choreograficzne.Ostroka 19