Realizacja projektu

„Spotkania z Terpsychorą” - 14 listopada 2017 r.

Projekt pod nazwą „Spotkania z Terpsychorą" powstał dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nowy projekt autorstwa dr Bożeny Jakubczak jest nawiązaniem do realizowanych przez wiele lat przez ARTBALE Stowarzyszenie edycji projektu „Terpsychora do szkół, wspierających otoczenie osób niepełnosprawnych, czyli nauczycieli, pedagogów, opiekunów osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży.

Poprzedni projekt gromadził nauczycieli ze szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno wychowawczych z całej Polski w jednym miejscu gdzie odbywały się praktyczne warsztaty związane z ruchem, tańcem. „Spotkania z Terpsychorą” gromadzą nauczycieli, opiekunów niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w miejscu gdzie na co dzień prowadzą zajęcia.

Dzialoszyn 11Pierwsze spotkanie odbyło się we wtorek, 14 listopada 2017 roku a miejscem jego realizacji był Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Działoszynie, w województwie łódzkim. Zajęcia odbyły się dla dwóch dziesięcioosobowych grup tak samo, po 4 godziny z każdego z dwóch seminariów warsztatowo-choreograficznych.

Seminarium warsztatowo-choreograficzne z tańców w kręgu prowadziła dr Bożena W. Jakubczak, Pedagog specjalny, absolwentka Wydziału Rewalidacji Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Seminarium warsztatowo-choreograficzne z tańców hiszpańskich / flamenco, prowadziła Anna Mendak-Czekaj, tancerka flamenco, tańców arabskich oraz psycholog.

Wszyscy uczestnicy otrzymali materiał informacyjny - szkoleniowy związane z zakresem zajęć, do pracy z niepełnosprawnymi, co dopełniło realizacji seminariów warsztatowych. Zostali również poinformowani o tym, że projekt został dofinansowany ze środków PFRON.

Zajęcia spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony nauczycieli szkoły specjalnej w Działoszynie. Ocenili, że było wspaniale i wykazali chęć na podobne zajęcia.