III i IV zgrupowanie

Spotkania z mediatorem - rozwiązywanie problemów rówieśniczych podczas III i IV zgrupowania - Magdalena Błońska

Magdalena BłońskaPodczas III i IV zgrupowania projekt "...w kręgu tańca...2016" zapewnia spotkania wszystkich grup z zawodowym mediatorem - z panią Magdaleną Błońską. I tym razem mediator poprowadzi spotkania w zakresie rozwiązywania problemów rówieśniczych.

 

Na co dzień prowadzi doradztwo z zakresu mediacji rodzinnych, karnych, z nieletnim sprawcą czynu karalnego oraz rówieśniczych. Udziela też wsparcia osobom skierowanym na mediacje przez Sąd Najwyższy, Okręgowy oraz Rodzinny.

Prowadzi również coroczne „Dni otwarte mediatorów” w Sądzie. Reprezentuje Centrum Mediacji w kontaktach z pracownikami Sądu. Udziela konsultacji w ramach projektów organizacji pozarządowych.

Ponadto prowadziła zajęcia grupowe dla kobiet znajdujących się w sytuacjach kryzysowych oraz zajęcia grupowe dla Dorosłych Dzieci Alkoholików i z Rodzin Dysfunkcyjnych.

Prowadziła spotkania z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz towarzyszącymi im opiekunami podczas czterech zgrupowań projektu „…w kręgu tańca…” w 2015 roku oraz w 2016 roku.