...w kręgu tańca...2016

Szanowni Państwo

 

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki z siedzibą w Legionowie, uprzejmie informuje, że kolejna edycja projektu dr Bożeny W. Jakubczak pn. …w kręgu tańca...2016 została pozytywnie zaopiniowana przez komisję oceniającą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i aktualnie oczekuje na przyznanie dofinansowania.

W związku z planowaną realizacją naboru i zgrupowań uczestników projektu już w miesiącach kwiecień i maj (I i II zgrupowanie) oraz w II połowie września (III i IV zgrupowanie) prosimy zainteresowane szkoły i grupy uczestników o jak najwcześniejsze rozpoczęcie gromadzenia niezbędnej dokumentacji. W szczególności niezbędne będzie przygotowanie kopii aktualnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla każdego zgłaszanego do projektu uczestnika – ucznia. Orzeczenia muszą być wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności albo przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wszystkie kopie dokumentów, w tym orzeczeń powinny zostać potwierdzone i podpisane za zgodność z oryginałem.

Jednocześnie informujemy, że szczegółowe informacje o dokładnych terminach zgłaszania, jak i niezbędne dla zgłoszenia formularze zostaną niezwłocznie zamieszczone na naszej stronie internetowej w zakładce www.artbale.pl/niepelnosprawni/wkregu-tanca2016 po ostatecznym potwierdzeniu zgody PFRON-u na dofinansowanie realizacji projektu.