Podziękowanie od formacji taneczne VIR z Opactwa

W listopadowym numerze Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Kozienicach "Nasz Powiat" ukazał się artykuł - podzi.ękowanie od opiekunek formacji tanecznej "VIR" działającej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Opactwie. Dziękujemy za miłe słowa.

 

text Opactwo