Spotkania z mediatorem - rozwiązywanie problemów rówieśniczych podczas III zgrupowania 14 – 18 września 2015 roku - Magdalena Błońska

Magdalena BłońskaPodczas IV zgrupowania projekt "...w kręgu tańca..." zapewnia spotkania wszystkich grup z zawodowym mediatorem - z panią Magdaleną Błońską. I tym razem mediator poprowadzi spotkania w zakresie rozwiązywania problemów rówieśniczych.

Przypomimany, że pani Magda prowadziła o tej samej tematyce spotkania podczas I i II zgrupowania projektu „…w kręgu tańca…”.

Na co dzień prowadzi doradztwo z zakresu mediacji rodzinnych, karnych, z nieletnim sprawcą czynu karalnego oraz rówieśniczych. Udziela też wsparcia osobom skierowanym na mediacje przez Sąd Najwyższy, Okręgowy oraz Rodzinny.

Prowadzi również coroczne „Dni otwarte mediatorów” w Sądzie. Reprezentuje Centrum Mediacji w kontaktach z pracownikami Sądu. Udziela konsultacji w ramach projektów organizacji pozarządowych.

Ponadto prowadziła zajęcia grupowe dla kobiet znajdujących się w sytuacjach kryzysowych oraz zajęcia grupowe dla Dorosłych Dzieci Alkoholików i z Rodzin Dysfunkcyjnych.