Otrzymaliśmy podziękowania od uczestników III zgrupowania

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w III zgrupowaniu dofinansowanego ze środków PFRON projektu pn. "...w kręgu tańca...", zrealizowanego w dniach 14 - 18 września 2015 roku. Dziękujemy zwłaszcza uczestnikom (z 3 szkół z całej Polski) za entuzjazm, jaki udzielił się również nam, organizatorom. Dziękujemy artystom prowadzącym warsztaty z 4 technik tańca oraz "Wieczorne spotkanie integracyjne z prowadzeniem przy muzyce" za cierpliwość i poświęcenie w pracy z młodymi uczestnikami, niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą, a także za cenne uwagi skierowane do ich opiekunów, którzy razem z podopiecznymi brali aktywny udział w zajęciach. Dziękujemy również Ośrodkowi Charytatywno – Szkoleniowemu Caritas im. Bł. Abpa. A. J. Nowowiejskiego w Popowie-Letnisko za miłe przyjęcie, oraz przewoźnikowi, dzięki któremu wszyscy bezpiecznie dojechali do miejsca realizacji III zgrupowania projektu "...w kręgu tańca...".

Artbale Stowarzyszenie, organizator projektu pod nazwą "...w kręgu tańca..." otrzymał podziękowania: od Zespołu Szkół Specjalnych nr 91 z Warszawy, od Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. J. Twardowskiego z Grójca oraz od Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 Dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskikiej w Policach.

podziekowanie z Warszawy male podziekowanie z Grojca male
podziekowanie z Polic male