Podziękowania z Gniezna od Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

ARTBALE Stowarzyszenie, realizator projeku "...w kręgu tańca..." dofinansowanego przez PFRON otrzymało podziękowania od uczestników projektu: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gnieźnie oraz Zespołu zkół Specjalnych w Kłodzku.

 

podziękowanie z Gniezna Podziekowanie-Kodzko