Czwartek, 14 maja, czwarty dzień II zgrupowania...w kręgu tańca... w 2015 roku

Czas przedobiedni wypełniły podobnie jak dnia poprzedniego, dwie techniki taneczne: tance afrykańskie oraz tańce latynoamerykańskie. Po trzech dniach zajęć ruchowych oraz po spotkaniach z mediatorem, panią mgr Magdą Błońską dała się zauważyć większa wzajemna otwartość grup uczestników.

Po obiedzie wszystkie grupy miały dwugodzinny czas wolny, który przeznaczono na wstępne podsumowanie tygodnia zgrupowania oraz na bieżące sprawy wychowawcze i organizacyjne. Był to również czas wolny dla wszystkich, pozwolił na zebranie sił do dalszych zajęć. Opiekunowie wykorzystali ten czas również do relaksujących spacerów po pełnym wiosennego uroku terenie ośrodka Promenada, położonego w spokojnym miejscu wśród zieleni, w pobliżu Zalewu Zegrzyńskiego.

Czas po kolacji tym razem został zaplanowany inaczej niż w poprzednich dniach. Znane wcześniej na zgrupowaniu Wieczorne spotkania z tańcem, zastąpione zostały kontynuacją zajęć dziennych,  czyli warsztatów. Wzięły w nich udział wszystkie trzy grupy, które pod kierunkiem prowadzących powtarzały raz jeszcze poznane kroki i figury. Na początek wieczoru prób uczestnikami zajęła się Marta Grzegorczyk, ćwicząc z każdą grupą po kolei nauczone choreografie utrzymane w charakterze latynoamerykańskim, by po godzinie oddać grupy w ręce dr Bożeny Jakubczak pozwalając utrwalić już poznane układy tańców w kręgu. Próby z udziałem pani Żanety Ryszawa pomimo ogólnego zmęczenia wyzwoliły u młodych kolejne porcje energii. Tak przygotowani uczestnicy z powodzeniem mogli wziąć udział w piątkowych pokazach.