Środa, 13 maja, trzeci dzień II zgrupowania...w kręgu tańca... w 2015 roku

Projekt …w kręgu tańca… nie ogranicza się jedynie do zajęć ruchowych. Wszystkie 3 grupy odbyły spotkanie z mediatorem, z panią mgr Magdaleną Błońską, absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej, na kierunku: Resocjalizacja i Rewalidacja oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, na kierunku: Negocjacje i Mediacje.

Celem spotkania było uczenie uczestników (dzieci i opiekunów w ramach ich codziennej pracy z dziećmi) skutecznego rozwiązywania problemów rówieśniczych.

Wszyscy uczestnicy zgrupowania zdążyli się poznać choć problemy niepełnosprawnych uczestników, niepełnosprawność intelektualna i upośledzona osobowość oraz w pewnym stopniu nieufność w stosunku do nowo poznanych była barierą trudną do pokonania. Pomimo tego młodzież nie zrażała się powoli zaczynała się oswajać z pozostałymi uczestnikami, zwłaszcza podczas ostatniego już wieczornego spotkania integracyjnego.

Tym razem (jak podczas I zgrupowania) z udziałem pani Marty Grzegorczyk, tancerki turniejowej, instruktorki tańców latynoamerykańskich, znanej już dość dobrze uczestnikom choćby z zajęć od początku tygodnia, której partnerował Bartłomiej Domański, również tancerz, instruktor tańca towarzyskiego. Oboje razem trenują już kilka lat, biorąc również udział w wielu turniejach tańca towarzyskiego w całej Polsce, więc potencjał artystyczny duetu był na wysokim artystycznym poziomie. Znakomicie dali sobie radę z animacją taneczną niepełnosprawnych uczestników, włączając w ruchową zabawę opiekunów grup.