Wtorek, 12 maja, drugi dzień II zgrupowania...w kręgu tańca... w 2015 roku

Zajęcia rozpoczęły się już o 8:40. Uczestnicy uczyli się podstawowych figur do muzyki z tańców latynoamerykańskich oraz otwierali się na nowe formy ruchu na zajęciach z terapii tańcem i ruchem. Można było wyczuć ich spory entuzjazm, dało się zauważyć ambicje młodzieży, która przy wsparciu prowadzącego oraz opiekunów grup wytrwale powtarzała zaproponowane przez prowadzącego pozycje, ruchy i zadania szczególnie nastawione na współpracę i kreatywność młodych uczestników. Zajęcia ruchowe, również z tańców w kręgu, dały uczestnikom, zwłaszcza podopiecznym w grupach, sporo radości. Każde dziecko było skupione na prowadzącym, próbując jak najwierniej powtórzyć jego ruchy. Dało się jednak zauważyć początkowo nieśmiałą, a potem pewniejszą współpracę i wzajemne motywowanie się.

Jednen z efektów tych wszystkich zajęć był właśnie wyzwoleniem u dzieci elementów wzajemnego zaangażowania, i otwarciem się na siebie.

Drugi dzień II zgrupowania zakończył się Wieczornym spotkaniem integracyjnym z prowadzeniem przy muzyce i pokazami Sylwii Raźnej i Marty Grzegorczyk.