Poniedziałek, 11 maja, I dzień II zgrupowania ...w kręgu tańca... w 2015 roku

Po zakwaterowaniu, rozpakowaniu, posileni śniadaniem i obiadem uczestnicy (dzieci z ich opiekunami ) rozpoczęły w grupach pierwszy dzień zajęć. Zgodnie z harmonogramem na poniedziałek w trzech grupach odbyły się pierwsze zajęcia z improwizacji tanecznych, tańców latynoamerykańskich a później również z tańców w kręgu. Warsztaty z tych tańców prowadzone były przez p. Berenikę Jakubczak, dr Bożenę W. Jakubczak, oraz p. Martę Grzegorczyk. Każde zajęcia rozpoczęły standardowe omówienia zasad bhp stosowanych przy realizacji warsztatów oraz krótkie omówienie zaplanowanych kolejnych pozycji zajęć przewidzianych dla każdej techniki w ramach II zgrupowania.

Czas pozostający do dyspozycji opiekunów grupki wykorzystały do relaksujących spacerów na pełnym wiosennego uroku terenie ośrodka Promenada, położonego w spokojnym miejscu wśród zieleni, w pobliżu Zalewu Zegrzyńskiego.

Po kolacji pierwsze wieczorne spotkanie integracyjne z prowadzeniem przy muzyce z udziałem asystentki – choreologa, artystki Polskiego Baletu Narodowego, Bereniki Jakubczak. Prowadząca wykorzystała możliwość kontynuacji dziennych zajęć z improwizacji tanecznych. Zajęcia te okazały się być bardzo ważnymi dla uczestników. Pobudzały one wyobraźnię, kreatywność ruchową, otwierały ich na nowe formy ruchu, wyzwalając ich naturalną ekspresję. Pozwoliły one przede wszystkim na uwzględnienie i zastosowanie głównego zamysłu projektu pn. "...w kręgu tańca..." w terapii i rehabilitacji dzieci upośledzonych umysłowo, zwłaszcza w stopniu umiarkowanym. Zdecydowanie przypadły młodym uczestnikom do gustu.