Podsumowanie II zgrupowania projektu "...w kręgu tańca..." 11 do 15 maja 2015 roku.

W II grupowaniu projektu dr Bożeny W. Jakubczak pn. "...w kręgu tańca... dofinansowanym przez PFRON wzięły udział trzy specjalne ośrodki wychowawcze (szkoły specjalne) z Czeladzi, Gniezna i Kłodzka.

W projekcie, zrealizowanym w dniach od 11 do 15 maja 2015 roku, uczestniczyło trzydzieścioro sześcioro osób, w tym: trzydzieścioro dzieci i sześcioro opiekunów (wychowawców).

Dzieci były niepełnosprawne intelektualnie, w stopniu lekkim oraz umiarkowanym. Zajęcia z tańców w kręgu, tańców latynoamerykańskich, terapii tańcem i ruchem oraz improwizacji tanecznych prowadzone przez dr Bożenę Jakubczak, Martę Grzegorczyk, Żanetę Ryszawę oraz Berenikę Jakubczak. Prócz warsztatów pięciodniowych zaoferowaliśmy, w ramach projektu, wieczorne spotkania integracyjne z tancerzami oraz spotkania z gośćmi. Gościem specjalnym była pani Sylwia Raźna - tancerka rewiowa.

Opiekunowie niepełnosprawnych uczestników spotkań warsztatowych po ich zakończeniu zwrócili uwagę na nieoczekiwaną w takim wymiarze, ale bardzo wyraźną zmianę postaw swoich podopiecznych na korzyść ich otwartości w wyrażaniu własnych emocji i właściwego ich ukierunkowania, zarówno wobec siebie jak i otoczenia, dotyczącą również postaw prowadzących oraz organizatorów projektu a także pracowników ośrodka.

Kolejne (i ostatnie) dwa zgrupowania odbędą się we wrześniu tego roku.