Podziękowania za udział w II zgrupowaniu

Dziękujemy wszystkim za wzięcie udziału w II zgrupowaniu projektu w kręgu tańca w 2015 roku, w dniach 11 - 15 maja. Dziękujemy zwłaszcza uczestnikom (z 3 szkół z całej Polski) za entuzjazm, jaki udzielił się również nam, organizatorom, dziękujemy artystom za cierpliwość i poświęcenie pracy z młodymi uczestnikami, niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą, a także za cenne uwagi skierowane do opiekunów, którzy razem z podopiecznymi brali czynny udział w zajęciach. Dziękujemy również ośrodkowi Promenada w Białobrzegach za miłe przyjęcie, oraz i przewoźnikowi, dzięki któremu wszyscy bezpiecznie dojechali do miejsca realizacji II zgrupowania projektu "...w kręgu tańca...".