Warsztaty dla trzech grup podczas II zgrupowania projektu ...w kręgu tańca...

W ramach II zgrupowania odbęda się 4 warsztaty z następujących technik tanecznych.

  • tańce w kręgu
  • tańce latynoamerykańskie
  • improwizacje taneczne
  • terapia tańcem i ruchem.

Tańce w kręgu opierają się na aktywizacji ciała usprawniającą koordynację ruchów, wzmacniającą kondycję i poprawiającą samopoczucie. Mają też istotne działanie integracyjne, oparte na ciągłej współpracy tańczących wykonujących te same sekwencje kroków do muzyki o charakterystycznym brzmieniu od spokojnej do szybkiej i pełnej temperamentu.

Wykorzystywane są tradycyjne, proste tańce ludów europejskich: bułgarskie, greckie, macedońskie, rosyjskie, łotewskie, ukraińskie i polskie tańczone w kręgu, korowodzie i parach. Nie wymagają one od uczestników specjalnych umiejętności.
Warsztaty z tańców w kręgu poprowadzi dr Bożena Jakubczak.

Tańce latynoamerykańskie to tańce towarzyskie. Zaliczamy do nich: sambę, cza-czę, rumbę, jive i     pasodoble. Ważne w nich są zmysłowe ruchy bioder i całego ciała. W tych tańcach ważna jest izolacja ciała, czyli odizolowanie górnej partii ciała, od dolnej. Powstały na przełomie XIX i XX wieku w krajach tzw. Ameryki łacińskiej. Pochodzą z Brazylii, Kuby oraz z Hiszpanii. Wyrosły jako mieszanka elementów (rytmów i kroków) tańców pochodzących z łacińskich krajów Europy Zachodniej (Hiszpania, Portugalia), kultury Indian południowoamerykańskich oraz ludności pochodzenia afrykańskiego.
Warsztaty z tańców latynoamerykańskich poprowadzi pani Marta Grzegorczyk.

Terapia tańcem i ruchem jest zaliczana do kierunków psychoterapii, której celem jest pełna integracja w sferze emocjonalnej, poznawczej, fizycznej i społecznej przez wykorzystanie tańca i ruchu. Metoda ta opiera się na założeniu, że w ciele człowieka zawarta jest jego cała historia, osobowość, stany emocjonalne. Poprzez doświadczenia ruchowe i taniec będziemy wsłuchiwać się w swoje ciało, odczytywać sygnały płynące z niego, poszukiwać w sobie wewnętrznego potencjału twórczego. Spotkanie z terapią tańcem i ruchem ma na celu praktykowanie uważności bycia w swoim ciele, poszukania drogi do samopoznania, doświadczenia harmonii i radości z życia.
Warsztaty z terapii tańcem i ruchem poprowadzi pani Żaneta Ryszawa.