Podsumowanie I zgrupowania projektu "...w kręgu tańca..." 20 - 24 kwietnia 2015 roku.

IMAG0386

W I grupowaniu projektu dr Bożeny W. Jakubczak pn. "...w kręgu tańca... dofianansowanym przez PFRON wzięły udział cztery specjalne ośrodki wychowawcze (szkoły specjalne) z Oławy, Bydgoszczy, Torunia i Sokółki.

W projekcie, zrealizowanym w dniach od 20 do 24 kwietnia 2015 roku, uczestniczyło trzydzieścioro sześcioro osób, w tym: trzydzieścioro dzieci i sześcioro opiekunów (wychowawców).

Dzieci były niepełnosprawne intelektualnie, w stopniu lekkim oraz umiarkowanym. Zajęcia z tańców w kręgu, tańców latynoamerykańskich, afro oraz improwizacji tanecznych prowadzone przez dr Bożenę Jakubczak, Martę Grzegorczyk, Wiolettę (Violę) Wojciechowską oraz Berenikę Jakubczak. Prócz warsztatów pięciodniowych zaoferowaliśmy, w ramach projektu, wieczorne spotkania integracyjne z tancerzami oraz spotkania z gośćmi.

Opiekunowie niepełnosprawnych uczestników spotkań warsztatowych po ich zakończeniu zwrócili uwagę na nieoczekiwaną w takim wymiarze, ale bardzo wyraźną zmianę postaw swoich podopiecznych na korzyść ich otwartości w wyrażaniu własnych emocji i właściwego ich ukierunkowania, zarówno wobec siebie jak i otoczenia, dotyczącą również postaw prowadzących oraz organizatorów projektu a także pracowników ośrodka.

W dniach 11 – 15 maja odbędzie się drugie zgrupowanie tegorocznego projektu „…w kręgu tańca…”.