Podsumowanie pierwszych dwu zgrupowań projektu "...w kręgu tańca..."

Zostały zrealizowane dwa z czterech przewidzianych zgrupowań projektu dr Bożeny W. Jakubczak pn. "...w kręgu tańca... dofinansowanym przez PFRON.

W I zgrupowaniu p wzięły udział cztery specjalne ośrodki wychowawcze (szkoły specjalne) z Oławy, Bydgoszczy, Torunia i Sokółki, natomiast w II grupowaniu wzięły udział trzy specjalne ośrodki wychowawcze (szkoły specjalne) z Czeladzi, Gniezna i Kłodzka. W projekcie, zrealizowanym w dniach od 20 do 24 kwietnia 2015 roku, uczestniczyło trzydzieścioro sześcioro osób, w tym: trzydzieścioro dzieci i sześcioro opiekunów (wychowawców). W projekcie, zrealizowanym w dniach od 11 do 15 maja 2015 roku, uczestniczyło również trzydzieścioro sześcioro osób, w tym: trzydzieścioro dzieci i sześcioro opiekunów (wychowawców). Dzieci były niepełnosprawne intelektualnie, w stopniu lekkim oraz umiarkowanym.

 

W pierwszym zgrupowaniu zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane zajęcia pięciodniowych warsztatów: z tańców w kręgu, prowadzone przez dr Bożenę Jakubczak, animatora kultury, pedagoga, instruktora tańców w kręgu, posiadającego uprawnienia do prowadzenia tańców w kręgu wydane przez Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów; z tańców latynoamerykańskich, prowadzone przez Martę Grzegorczyk, tancerkę turniejową i instruktorkę specjalizującą się w tańcach latynoamerykańskich; z tańców afro, które prowadziła Wioletta (Viola) Wojciechowska, tancerka tańców afrykańskich,która współpracowała z najważniejszymi baletami z Senegalu i Gwinei; oraz zajęcia z improwizacji tanecznych prowadzone przez Berenikę Jakubczak, absolwentkę Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie.

Podczas II zgrupowania w miejsce tańców afro odbyły się zajęcia terapii tańcem i ruchem prowadzone przez Żanetę Ryszawę, certyfikowaną psychoterapeutka tańcem i ruchem, absolwentkę podyplomowych studiów w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem w Warszawie. Zatem również zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane zajęcia warsztatowe.

Oprócz zajęć tanecznych na I i II zgrupowaniu Spotkania z mediatorem - rozwiązywanie problemów rówieśniczych prowadzone przez p. Magdalenę Błońską, na co dzień prowadzącą doradztwo z zakresu mediacji rodzinnych, karnych, z nieletnim sprawcą czynu karalnego oraz rówieśniczych.

Zaoferowaliśmy dodatkowo, również, w ramach projektu, wieczorne spotkania integracyjne z tancerzami oraz spotkania z gośćmi. Gościem specjalnym II zgrupowania była pani Sylwia Raźna - tancerka rewiowa.

Opiekunowie niepełnosprawnych uczestników spotkań warsztatowych po ich zakończeniu zwrócili uwagę na nieoczekiwaną w takim wymiarze, ale bardzo wyraźną zmianę postaw swoich podopiecznych na korzyść ich otwartości w wyrażaniu własnych emocji i właściwego ich ukierunkowania, zarówno wobec siebie jak i otoczenia, dotyczącą również postaw prowadzących oraz organizatorów projektu a także pracowników ośrodka.

Kolejne 2 zgrupowania zrealizowane zostaną już we wrześniu.