... w kręgu tańca... historia

Obecna edycja projektu ...w kręgu tanca... jest już trzecią jego edycją.

Zasadniczym celem jego realizacji była pomoc uczestnikom (niepełnosprawnej młodzieży i dzieci z lekkim i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym) w ich pełniejszej integracji społecznej. Poprzez organizację pięciodniowych spotkań warsztatowych daliśmy uczestnikom możliwość praktycznego zapoznania się i wdrożenia wyuczonych technik sprzyjających zbudowaniu postawy umożliwiającej swobodną, pozytywną ekspresję emocji, która - połączona z treningiem i koordynacją ruchową oraz pracą w grupach - zapewniła osiągnięcie owych celów.

 

W dniach 2012 roku zrealizowaliśmy (my, czyli ARTBALE Stowarzyszenie ) autorski projekt dr Bożeny W. Jakubczak nazwany … w kręgu tańca… Zadanie było współfinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowaliśmy je w ośrodku w Serocku, w dniach 1 – 5 października 2012 roku.

W zadaniu udział wzięło trzydziestu uczestników z ośrodków specjalnych z Legionowa i Ostrołęki, (oba z województwa mazowieckiego) w tym dwudziestu trzech uczestników dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (dokładniej) i siedem osób uczestników opiekunów. Uczyli się oni trzech nowych sposobów odbioru i prezentacji nauczonych technik: tańce w kręgu, hip-hop, salsa. Do prowadzenia warsztatów zaangażowaliśmy p. Żanetę Ryszawa, p. Monikę Zawadzką oraz p. Roberta Nieznańskiego.

Ostatniego dnia zajęć wszyscy uczestnicy spotkań warsztatowych wykorzystali okazję do prezentacji przed publicznością świeżo nabyte umiejętności. Publiczność byłą zróżnicowana: osoby dorosłe, w tym jednej ze szkół biorącej udział w projekcie, niepełnosprawni podopieczni ośrodka, pracownicy tegoż ośrodka oraz dzieci z pobliskiego przedszkola. Pokaz przy ogromnych kontrolowanych emocjach i przeżyciach uczestników wypadł nadzwyczaj efektownie.

W 2014 roku, dzięki dofinansowaniu ze środków z PFRON zrealizowaliśmy drugą edycję projektu w kręgu tańca. W zadaniu wzięły udział cztery ośrodki wychowawcze (szkoły specjalne) tym razem również spoza województwa mazowieckiego. Gniezno, Gorzów Wielkopolski, Grójec oraz Legionowo, to miejscowości – siedziby tych ośrodków (szkół). W projekcie, zrealizowanym w dniach od 15 do 19 września, uczestniczyło czterdzieści pięć osób, w tym: trzydzieścioro sześcioro dzieci i dziewięciu opiekunów (wychowawców). Dzieci były niepełnosprawne intelektualnie, w stopniu lekkim oraz umiarkowanym.

Zajęcia z tańców w kręgu, modern latin z elementami tańca nowoczesnego, rekwizytem i afro prowadzone przez dr Bożenę Jakubczak, Martę Grzegorczyk, Żanetę Ryszawę oraz Wiolettę (Violę) Wojciechowską. Prócz warsztatów pięciodniowych zaoferowaliśmy, w ramach projektu, wieczorne spotkania integracyjne z tancerzami oraz spotkania z gośćmi.

Opiekunowie niepełnosprawnych uczestników spotkań warsztatowych po ich zakończeniu zwrócili uwagę na nieoczekiwaną w takim wymiarze, ale bardzo wyraźną zmianę postaw swoich podopiecznych na korzyść ich otwartości w wyrażaniu własnych emocji i właściwego ich ukierunkowania, zarówno wobec siebie jak i otoczenia, dotyczącą również postaw prowadzących oraz organizatorów projektu a także pracowników ośrodka.