Rusza nowa odsłona projektu "... w kręgu tańca..."

Szanowni Państwo

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki zaprasza tańczące grupy uczniów niepełnosprawnych upośledzonych umysłowo (dzieci i młodzież do 24 r.ż.) ze szkół specjalnych i szkół z oddziałami integracyjnymi z całej Polski do udziału w projekcie dr Bożeny W. Jakubczak pn. …w kręgu tańca…, dołfinansowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenie ARTBALE.

Wymagane załączniki - do pobrania

Głównym celem projektu jest ugruntowanie dotychczas prowadzonej pracy z osobami niepełnosprawnymi, wykorzystującej taniec i metodykę pracy tancerzy w rehabilitacji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych, ich pełniejszej integracji społecznej, wzmacnianiu cech samodzielności oraz wyróżniania dotychczasowego zaangażowania nauczycieli i opiekunów oraz podopiecznych w pracy z niepełnosprawnymi i praktycznym wykorzystywaniu możliwości rehabilitacyjnych tańca.

W całym projekcie przewidziane są cztery zgrupowania i udział szkół specjalnych, szkół z oddziałami integracyjnymi z co najmniej 3 województw. W projekcie weźmie udział średnio po 36 osób, w trzech grupach, z terenu Polski (średnio 30 podopiecznych niepełnosprawnych + 6 opiekunów). W sumie w całym projekcie weźmie udział 144 uczestników, uczniów i opiekunów.

Organizatorzy zapewniają nieodpłatny pobyt na jednym z 4 zgrupowań wyjazdowych

  • zgrupowanie I od 20 do 24 kwietnia 2015 r.;
  • zgrupowanie II od 11 do 15 maja 2015 r.;
  • zgrupowanie III od 14 do 18 września 2015 r.;
  • zgrupowanie IV od 21 do 25 września 2015 r.;

w tym bezpłatne noclegi, całodzienne wyżywienie, zajęcia programowe oraz dodatkowe interesujące spotkania podczas trwania danego zgrupowania oraz bezpłatny dojazd jednak wyłącznie na trasie Warszawa - miejsce realizacji zgrupowania - Warszawa.

Grupa zostanie zakwalifikowana do projektu, jeżeli szkoła zagwarantuje pełną opiekę nad niepełnosprawnymi uczestnikami przez cały okres realizacji projektu, w tym również podczas przejazdu.

W pierwszym etapie rekrutacji do projektu zainteresowana Szkoła w Karcie zgłoszenia dla szkoły zaznacza wybór terminu lub kilku terminów zgrupowania oraz podaje liczebność zgłaszanej na dany termin grupy wraz z liczebnością grup z rozróżnieniem na ilość niepełnosprawnych uczniów i opiekujących się nimi opiekunów.

UWAGA! Każdy z zakwalifikowanych uczestników (niepełnosprawny uczeń bądź opiekun) może wziąć udział w projekcie tylko jeden raz, w ramach całego projektu w 2015 roku.

Głównym kryterium kwalifikacji będzie kolejność dostarczenia podpisanego oryginału dokumentu Karty zgłoszenia dla szkoły zgłaszającej grupę oraz kryterium zachowania reprezentacji różnych grup z co najmniej trzech województw zainteresowanych udziałem w danym terminie. Przy dużej liczbie zgłoszeń dotychczasowy dorobek taneczny uczestników może być dodatkowym atutem.

Dopuszcza się przesyłanie zeskanowanych, podpisanych kart zgłoszeniowych ze Szkół pocztą mailową na adres balet@balet.com.pl, jednak z jednoczesnym przesłaniem podpisanego i ostemplowanego oryginału karty zgłoszenia dla szkoły na adres siedziby Stowarzyszenia

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki

05-120 Legionowo ul. Sowińskiego 3

Przesłanie wraz z kartą zgłoszenia nagrania z udziałem grupy lub linku do zamieszczonego w Internecie nagrania z występów grupy będzie dodatkowym atutem, przy typowaniu grup uczestników.

Ostatni dzień przyjmowania wypełnionych i podpisanych kart zgłoszeniowych dla szkół, na wszystkie cztery zgrupowania w 2015 roku upływa 31 marca 2015 roku, zakończenie rekrutacji dla wszystkich 4 zgrupowań – koniec I etapu.

Dla ostatecznego zakwalifikowania grupy z wybranych szkół, uczestników dla każdego zgrupowania, niezbędne będzie terminowe, w ciągu 7 dni od powiadomienia o wybraniu grupy, złożenie (przesłanie do Organizatora) oryginalnie podpisanych kompletów pozostałych Załączników dokumentów uzupełniających Kartę zgłoszenia szkoły, takich jak:

A. Karty zgłoszenia uczestników (w ilości kart dla każdego ucznia niepełnosprawnego i opiekuna) - Załącznik 1.

B. Oświadczenia uczestników projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (w ilości osobnych oświadczeń dla każdego ucznia niepełnosprawnego i opiekuna) - Załącznik 2.

C. Oświadczenia uczestnika projektu zabezpieczające prawa autorskie nagrywającego (w ilości osobnych oświadczeń dla każdego ucznia niepełnosprawnego i opiekuna) - Załącznik 3.

Dla pierwszego i drugiego zgrupowania odbywającego się w dniach 20-24 kwietnia 2015 roku, oraz 11-15 maja 2015 roku, powiadomienia o wybraniu grupy i uczestników o zakwalifikowaniu i konieczności składania Załączników – tj. pozostałych podpisanych dokumentów, wytypowane szkoły otrzymają do: dnia 6 kwietnia 2015 roku – początek II etapu rekrutacji dla wybranych szkół na dwa zgrupowania w kwietniu i maju 2015 roku.

Dla pozostałych dwu zgrupowań zaplanowanych w dniach 14-18 wrześniu 2015 roku oraz 21-25 września 2015 roku, powiadomienia szkół o wybraniu grupy i uczestników o zakwalifikowaniu i konieczności składania załączników – pozostałych podpisanych dokumentów, wytypowane szkoły otrzymają do dnia 25 maja 2015 roku – początek II etapu rekrutacji dla wybranych szkół na dwa zgrupowania we wrześniu 2015 roku. Więcej informacji o projekcie na naszej stronie www.artbale.pl (zakładka „Wsparcie niepełnosprawnych/w kręgu tańca”)