Prowadzenie warsztatów tańców w kręgu

Warsztaty tańców w kręgu dla projektu „Taneczna rehabilitacja ruchowa osób niepełnosprawnych w Arenie” proprowadzi dr Bożena W. Jakubczak - specjalistka z zakresu pedagogiki włączającej, project manager, animator kultury, dr pedagogiki, ukończyła Wydział Rewalidacji Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, obroniła pracę doktorską z zakresu kształtowania postaw pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Aleksandra Hulka, wieloletni pracownik oświaty i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, instruktor tańców w kręgu z uprawnieniami do prowadzenia tańców w kręgu wydanymi przez Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów, autorka wielu prac naukowo-badawczych i programów szkoleniowych.

 dr Bożena W. Jakubczak

Dr Bożena W. Jakubczak jest twórcą programów dla nauczycieli szkół specjalnych „Terpsychora do Szkół” z wielokrotnie praktycznie potwierdzoną skutecznością. Posiada uprawnienia kierownika placówek wypoczynku. Zajmuje się od 1992 roku organizacją wydarzeń kulturalnych, kursów, szkoleń i doskonalenia zawodowego. Organizator kilku edycji „Warszawskich Wieczorów Choreograficznych”, „Szalonego Dnia Tańca”, Współorganizator Międzynarodowego Festiwalu Tańca Lądeckie Lato Baletowe w Lądku Zdroju i Festiwalu „Królewskie Arkady Sztuki”.

Pracowała m. in. W Biurze ds. Reformy Szkolnej Ministerstwa Edukacji Narodowej, współtworzyła ośrodek szkoleniowy Ministerstwa Finansów.

Prowadziła zajęcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz towarzyszących im opiekunów podczas I i II zgrupowania projektu dofinansowanego ze środków PFRON pn.: „…w kręgu tańca…” w 2015 roku.

Ostatnio zrealizowała autorski program dla osób starszych „Tańców W Kręgu” na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.