Dokumentacja zdjęć, filmu, informacji dotyczącej warsztatów i występu trzech grup uczestników projektu "W kręgu tańca".

Projekt "W kręgu tańca" dofinansowano ze środków PFRON.