Terpsychora w szkole - film

Film z tańcem arabskim dziewcząt wychowanek Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie. Pod opieką uczestnika projektu "Terpsychora do szkół" -  pani Renaty Jarosz - nauczyciela - wychowawcy,  oligofrenopedagoga, Certyfikowanego Trenera Zastępowania Agresji.