Informacja o projekcie "...w kręgu tańca..."

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki zaprasza do udziału projekcie dr Bożeny W. Jakubczak pn. …w kręgu tańca… współfinansowanym ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz ze środków własnych Stowarzyszenia.
Głównym celem projektu jest aktywizująca społecznie pomoc uczestnikom w ich pełniejszej integracji społecznej, wzmocnienia cech samodzielności i nauczenie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów możliwości zastosowania nowych metod pracy. Poprzez wspólne uczestniczenie w pięciodniowych warsztatach tanecznych z trzech technik tańca: tańców w kręgu, hip-hop i salsa, zakończonych wspólną, prezentacją, uczestnicy odkryją swoje nowe możliwości ruchu i koordynacji ciała. W ramach pobytu na wyjazdowym zgrupowaniu dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami, od dnia 1 do 5 października 2012 roku, przeprowadzone zostaną aktywizujące społecznie, metodyczne zajęcia warsztatowe.
Zaproszenie jest skierowane zarówno do opiekunów, jak i osób niepełnosprawnych z lekkim upośledzeniem umysłowym, w tym dzieci, młodzieży lub osób dorosłych (np. uczniów, absolwentów szkół specjalnych) zamieszkujących na terenie województwa mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu legionowskiego, które na podstawie złożonych dokumentów zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie. Udział w projekcie jest bezpłatny dla uczestnika (w tym również opiekunów). W ramach projektu zapewniamy warsztaty taneczne z trzech technik tańca, noclegi wraz z wyżywieniem, ciekawy program oraz dojazd (i powrót) z Warszawy i Legionowa do Ośrodka w Serocku.
Zapraszamy zainteresowane osoby z kręgu osób niepełnosprawnych z lekkim upośledzeniem umysłowym wraz z opiekunem do zgłaszania swojego udziału w projekcie. W tym celu prosimy o przesyłanie pocztą lub mailem czytelnie podpisane dokumenty: w tym formularz zgłoszenia, oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych, na adres: ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki, 05-120 Legionowo, ul. Piłsudskiego 3 lok 13; lub podpisanych i zeskanowanych powyżej wymienionych dokumentów na adres e-mail: balet@balet.com.pl
Osoba niepełnosprawna może zostać zakwalifikowana do projektu jedynie w sytuacji zagwarantowania przez zgłaszającego, opieki wraz z uczestnictwem przez cały czas realizacji: rodzica, opiekuna lub nauczyciela, również podczas dojazdów. Ilość zakwalifikowanych osób jest ograniczona. Podstawą do podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu uczestnika będzie dostarczenie podpisanej pełnej dokumentacji wraz z kartą zgłoszeniową i krótkim opisem motywacji do uczestnictwa w projekcie, przesłanych na adres organizatora najpóźniej do dnia 7 września 2012 r. Złożenie dokumentów w wyznaczonym terminie nie jest równoznaczne z decyzją o zakwalifikowaniu do projektu. Dopiero na tej podstawie Organizator do dnia 20 września 2012 r, podejmie decyzję i powiadomi uczestnika (osobę niepełnosprawną i opiekuna) o ich zakwalifikowaniu.
karta zgłoszeniowa
oświadczenie uczestnika o udostępnieniu danych osobowych