Temida przyjazna niepełnosprawnym

Artbale Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki, które dotychczas z udanym efektem zrealizowało dwie edycje „Terpsychora do szkół” (współfinansowane ze środków PFRON), wspierające kadrę szkolnictwa specjalnego nowatorskimi propozycjami pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, wykorzystującymi taniec i jego metodykę dla prowadzenia terapii, ogłasza nabór do nowego projektu dr Bożeny W. Jakubczak pt. „Temida przyjazna niepełnosprawnym”. Jest on również współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i nasze Stowarzyszenie Artbale, dlatego dla uczestników zakwalifikowanych do projektu będzie całkowicie nieodpłatny. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, rodziców czy opiekunów prawnych dzieci lub młodzieży niepełnosprawnej, jak również do osób mających bezpośredni kontakt z osobą niepełnosprawną, w tym między innymi kadry szkolnictwa specjalnego, osób z organizacji pozarządowych lub instytucji bezpośrednio działających z osobą niepełnosprawną. Projekt trwa do połowy grudnia 2012 roku i głównie realizowany będzie w wytypowanych punktach na terenie województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego lub podlaskiego.

 

1. Karta zgłoszenia – deklaracja uczestnictwa
2. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
3. Oświadczenie uczestnika projektu o jednoczesnym nieuczestniczeniu w innym podobnym projekcie dofinansowanym ze środków PFRON.


Czytaj całość