Odznaka "Przyjaciel Dziecka" dla Vice Prezes ARTBALE Stowarzyszenia

Jest nam ogromnie miło poinformować o wyróżnieniu dr Bożeny W. Jakubczak, Vice Prezes ARTBALE Stowarzyszenia odznaką "Przyjaciel Dziecka" przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Gratulujemy.

Leg TPD 1 mini