Realizacja dialogu i współpracy

Pola działania ARTBALE w pozafinansowym wspieraniu organizacji pozarządowych, współpracy NGO z samorządem i administracją rządową:

  • udział przedstawicieli ARTBALE we współpracy z samorządami Legionowa, w tym praca w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie,
  • udział przedstawiciela ARTBALE we współpracy z samorządem Warszawy, w tym praca wolontariacka w Komisjach Dialogu Społecznego w Warszawie, komisji d.s. muzyki; d.s. tańca,
  • udział przedstawicieli ARTBALE we współpracy z administracją rządową, w tym praca wolontariacka w Radzie Organizacji Pozarządowych, powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  • wspieranie i współpraca przedstawicieli ARTBALE z innymi organizacjami pozarządowymi w OFOP, wolontariuszami z Legionowa, powiatu legionowskiego, Warszawy i innych w Polsce,
  • Stałe konsultacje prawne, księgowe i administracyjne dla legionowskich organizacji pozarządowych.