Spotkanie integracyjno-szkoleniowe "Nowego Początku" w dniu 13 grudnia 2011 roku

Dnia 13 grudnia 2011 roku w siedzibie ARTBALE, w Sali konferencyjno-szkoleniowej punktu konsultacyjno-szkoleniowego „Nowy początek” przy ul. Piłsudskiego 3 odbyło się spotkanie integracyjno-szkoleniowe z udziałem fundacji artystów z „Fundacji Sztuka i Współczesność” zajmujących się tańcem, działającej na rzecz rozwoju kultury i sztuki, chcących realizować swoje projekty na terenie Legionowa poprowadził Wiesław Jakubczak - Doradca Zarządu ARTBALE, konsultant-ekspert, prawnik, od lat zajmujący się działalnością III sektora.
 
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele zarządu fundacji oraz pracownicy administracji fundacji. Tematem spotkania były aktualne potrzeby dopasowania prawno-formalnych struktur organizacji do zmieniających się w 2011 roku przepisów prawa, zwłaszcza w dziedzinie organizacji pozarządowych dotyczących organizacji pozarządowych, takie jak prawa podatkowego obejmującego zwłaszcza VAT również fundacje.

Poruszono na spotkaniu kwestię prawidłowego formułowania treści umowy z zagranicznym podwykonawcą związaną z dostosowaniem treści do przepisów o VAT w działalności organizacji pożytku publicznego, uwzględniając skutki prawno-podatkowe powierzenia wykonania zlecenia zagranicznemu podwykonawcy. Omówiono problem traktowania obcokrajowców przy wyliczaniu podatku VAT.

Omówione zostały również szczegółowe zasady wypełniania wniosku, uwzględniając najnowsze przepisy prawa obowiązujące organizacje pozarządowe, zasady dostosowywania projektu do wymagań konkursowych. Prowadzący szkolenie Doradca Zarządu ARTBALE pan Wiesław Jakubczak wykorzystując wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw organizacji pozarządowych omówił typowy wniosek o dofinansowanie na przykładzie wzorcowego wniosku.
Spotkanie spełniło oczekiwania uczestniczących w nim przedstawicieli fundacji.