Spotkanie integracyjno-szkoleniowe "Nowy Początek" 18 września 2011

Dnia 18 września 2011 r. w pomieszczeniach Arkad Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie odbyło się spotkanie integracyjno-szkoleniowe zorganizowane przez ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki w ramach projektu „Nowy Początek” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Zaproszenie zostało skierowane do osób związanych z prowadzeniem działalności tanecznej reprezentujących teatr tańca lub inne formy działalności taneczno-artystycznej zainteresowane działalnością na terenie Legionowa i okolic.
 
Spotkanie poprowadzili: dr Bożena W. Jakubczak - V-ce Prezes ARTBALE Stowarzyszenia oraz Wiesław Jakubczak - Doradca Zarządu ARTBALE, konsultant-ekspert, prawnik, od wielu lat zajmujący się działalnością III sektora. Głównym tematem spotkania była możliwość prowadzenia działalności teatru tańca oraz edukacji tanecznej na terenie Legionowa. Na spotkaniu było 32 słuchaczy, w tym przedstawiciele Kieleckiego Teatru Tańca oraz inni reprezentujący różne organizacje lub osoby spoza organizacji.
 
Pierwszym tematem był obecny obraz życia kulturalnego i edukacji kultury na terenie Legionowa i okolic. Zwrócono uwagę na obecność wielu wydarzeń kulturalnych związanych z muzyką, teatrem oraz tańcem. Oszacowano również zapotrzebowanie mieszkańców na tego typu ofertę oraz możliwości dotarcia do nich z informacją o nowych projektach edukacyjno-tanecznych, jak również możliwość utworzenia przez artystów tancerzy kilkuosobowych organizacji prowadzących działalność edukacyjno-taneczną na terenie Legionowa.
 
Poruszono również możliwość występu tancerzy Kieleckiego Teatru Tańca w Legionowie. Przedstawiono uwarunkowania techniczne, organizacyjne i finansowe tego przedsięwzięcia. Przedstawiono też możliwości wyboru odpowiedniego miejsca ewentualnego pokazu tanecznego.
 
Istotnym problemem jest uzyskanie środków finansowych na prowadzenie działań tanecznych w Legionowie. Temu zagadnieniu poświęcono odrębną część spotkania. Pokazano jak złożyć prawidłowo wniosek o dotację na zrealizowanie zadania, jakich unikać błędów przy jego wypełnianiu, oraz na co szczególnie zwracać uwagę, przy jego wypełnianiu.
 
Poruszone na spotkaniu zagadnienia cieszyły się sporym zainteresowaniem słuchaczy, o czym świadczą liczne spotkania indywidualne poruszające obecne na spotkaniu tematy oraz pogłębiające wiedzę.