Spotkanie "Nowego Początku" 6 czerwca 2011 pod hasłem Klimaty Break Dance dla NGO

6 czerwca 2011 roku w Sali widowiskowej Ratusza w Legionowie odbyło się kolejne otwarte spotkanie w ramach punktu doradczo-szkoleniowego Nowy Początek. Tym razem wspólnie zastanawialiśmy się nad stanem obecnej współpracy lokalnych NGO z samorządem, wskazywaliśmy istniejące bariery komunikacyjne i przedstawialiśmy pomysły dotyczące usprawnienia współpracy tych dwóch podmiotów.
Spotkanie zorganizowało ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki w ramach projektu Nowy Początek dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Podobnie jak poprzednie, również to składało się z dwóch części – merytorycznej (wykładowej) oraz artystycznej.
 
O godzinie 18:00 Wiesław Jakubczak ze Stowarzyszenia ARTBALE rozpoczął spotkanie od zdiagnozowania obecnego stanu współpracy lokalnych organizacji pozarządowych z przedstawicielami jednostek samorządowych. Jednak nie poprzestał jedynie na rozpoznaniu kilku istotnych problemów (barier komunikacyjnych), poszedł o krok dalej i zaproponował ich rozwiązanie, opierające się na wzajemnym zaufaniu, otwartości oraz traktowaniu organizacji pozarządowych, jako równorzędnych partnerów.
 
Aby wzmocnić przekaz omawianej tu kwestii wyświetlono trzy krótkie filmy zrealizowane w postaci sond ulicznych w ramach projektu pilotażowego „Decydujmy razem” skierowanego zarówno do władz samorządowych, jak i lokalnych społeczności. Przywołany tu projekt jest wspólnym przedsięwzięciem siedmiu instytucji i organizacji, na których czele stoi Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Wszystkie trzy filmy dotyczyły pojęcia oraz zjawiska PARTYCYPACJI rozumianego najogólniej, jako świadome i aktywne uczestnictwo mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących ich gminy, powiatu czy dzielnicy. Bohaterowie sond mieli za zadanie odpowiedzieć na trzy zasadnicze pytania:
 
1. Czym według ciebie jest partycypacja?
 
2. Czy chciałbyś współdecydować o sprawach, które są ważne dla ciebie i twojej społeczności lokalnej?
 
3. Jak postrzegasz partycypację i jakie może mieć ona korzyści?
 
Dzięki takiej formule filmów, każdy z przybyłych na spotkanie gości mógł we własnym zakresie zadać sobie te wszystkie pytania i na nie odpowiedzieć, zastanawiając się przy tym, co zrobić, aby w jego lokalnej społeczności współpraca z władzami przebiegała sprawnie i efektywnie. Fakt, iż na widowni pojawili się także przedstawiciele legionowskiego urzędu miasta sprawił, że owa refleksja miała charakter obustronny, bo przecież o to właśnie chodzi.
 
Kolejnym punktem programu było wystąpienie Aliny Szklaruk – koordynatorki unijnego programu UNDP Polska (czyli United Nations Development Programme), skoncentrowanego na realizacji programu Social Innovation in Europe and CIS, którego celem jest stworzenie regionalnej platformy wymiany wiedzy w Europie i krajach WNP w zakresie innowacji społecznych oraz Milenijnych Celów Rozwoju.
 
Alina Szklaruk przedstawiła niezwykle interesujący oraz dający nadzieję na przyszłość referat na temat „Możliwości finansowania projektów organizacji pozarządowych i inicjatyw lokalnych z Legionowa i okolic”, w którym opowiedziała o sześciu istotnych programach, z których lokalne NGO mogą pozyskiwać fundusze na realizację swoich projektów. Są to:
 
· PP – Programy Uczenie się przez całe życie
 
w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
 
a wśród nich: Grundtvig; Leonardo da Vinci; Comenius; Erasmus;
 
· PO KL – Program Operacyjny Kapitał ludzki
 
· Programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
 
· Programy Fundacji Batorego
 
· Mama Cash
 
· Europa dla Obywateli
 
Informacje, jakie uczestnicy spotkania uzyskali podczas wykładu Aliny Szklaruk z pewnością przydadzą im się do realizacji nowych projektów. Widać, że z programów dotacyjnych możemy wybierać to, co dla NGO najlepsze i najciekawsze. Jest ich wiele, o czym się uczestnicy spotkania przekonali i teraz już wiedzą, gdzie szukać dofinansowania, aby ich pomysły mogły wejść w życie.
 
Podczas tego spotkania Nowego Początku nie mogło zabraknąć przedstawicieli Prezydenta Miasta Legionowa. Stąd też pojawiła się na nim Danuta Szczepanik – sekretarz miasta, która opowiedziała o dotychczasowej współpracy miasta z organizacjami oraz poinformowała przybyłych o tym, iż niedawno przewodniczący Rady Miejskiej powołał do działania Radę ds. Pożytku Publicznego.
 
Teraz trzeba się postarać o to, aby dobrze ona funkcjonowała. Przydałoby się także poprawienie podstrony www.legionowo.pl dla NGO, by była bardziej widoczna na stronie głównej, a sama w sobie bardziej czytelna (uporządkowana) i ciekawsza graficznie. Może dzięki temu zapisałoby się na nią więcej organizacji…
 
Drugą osobą, która przybyła na spotkanie, jako przedstawiciel władz miasta była Anna Szczepłek – kierownik wydziału promocji i marketingu w Legionowie, która zapoznała uczestników z planem promocji projektów społecznościowych oraz wszelkich wydarzeń artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych, odbywających się na terenie miasta i w jego okolicach. Z pewnością przedstawicielom organizacji pozarządowych przybyłym na spotkanie otworzyło to nowe drogi do promowania również swojej działalności.
 
Konkluzja z wystąpienia przedstawicielek władz miasta jest optymistyczna i daje nadzieję na dalszą poprawę współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi, opierającą się o wzajemne ZAUFANIE, obustronną OTWARTOŚĆ oraz partnerską RÓWNORZĘDNOŚĆ.
 
Wszystkie wystąpienia na nowo naświetliły problem współpracy przedstawicieli NGO z władzami miasta. Każda z wypowiadających się osób wskazywała zarówno na sukcesy, jak i porażki. Teraz z popełnionych błędów należy wyciągnąć naukę, a z dobrych praktyk czerpać inspirację. To spotkanie było jedynie zaczątkiem – zakomunikowaniem istniejącego problemu i apelem do podjęcia prób jego rozwiązania oraz ulepszania mechanizmów współdziałania tych dwóch stron w sferze lokalnej edukacji, kultury, poprawy losu potrzebujących, wzmocnienia środowisk znajdujących się w ciężkiej sytuacji oraz wszelkich innych inicjatyw, które mają na celu dobro lokalnej społeczności. Krótko mówiąc – tym spotkaniem oraz poprzednimi chcieliśmy zachęcić Was i zmotywować do wspólnego DZIAŁANIA !
 
Zachęcamy nie tylko tych, którzy przybyli na to lub inne spotkanie organizowane w ramach Nowego Początku, ale również, a może przede wszystkim tych, którzy mają pomysły na zmienianie / ulepszanie swojej najbliższej okolicy, na akcje artystyczne, edukacyjne, pomocowe – wszystkich, którzy nie mogą usiedzieć w miejscu i biernie patrzeć na brak przestrzeni, w której mogłaby się spotykać młodzież, by twórczo spędzać czas; wszystkich, którzy widzą wokół siebie biedę i nieszczęście, a chcieliby temu w jakimś stopniu zaradzić; i w końcu wszystkich, którym zależy na DZIAŁANIU DLA DRUGIEGO CZŁOWIEKA.
 
Najwięcej można liczyć na MŁODZIEŻ, pełna energii i twórczej mocy. Na scenie widowiskowej Ratusza w Legionowie wystąpiła, bowiem świetna warszawska grupa Breakdance o nazwie Funk Rockass oraz naprawdę oryginalny Teatr Tańca Zakręconego Piotra Bańkowskiego.

Aby na własne oczy przekonać się jak było zachęcamy do obejrzenia filmu Klimaty Break Dance dla NGO z artystycznej części spotkania.

Wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne spotkania. Chcemy Wam służyć i z Wami współpracować! Przyjdźcie, zobaczcie, posłuchajcie, powiedzcie, co myślicie, jakie macie pomysły, a wtedy razem postaramy się zrobić Coś Wielkiego!

Zachęcamy również wszystkie organizacje pozarządowe, aby rejestrowały się na stronie www.legionowo.pl (zakładka: „Strefa NGO”). Dzięki temu będziemy mogli dowiedzieć się o swoim istnieniu i lepiej poznać!